widok zimowy z Wydziału M-P KUL
 widok zimowy z Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik

dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL

 

Pracownicy

 

Katedra Kultury Przestrzeni na kierunku architektura krajobrazu w obecnej formie funkcjonuje od 2010 roku. Obszarem jej zainteresowań jest projektowanie przestrzeni krajobrazowych i lokalnych, z uwzględnieniem wartości kulturowych występujących w danym obszarze i wzajemnie na siebie oddziaływających. Dominującym jest aspekt wizualny, jako podstawowy czynnik oddziaływający  i integrujący wielostronność pojęcia Kultura Przestrzeni, oraz badania istniejących powiązań i kreowanie nowych.

 

Kultura Przestrzeni jest pojęciem zaczynającym swoje funkcjonowanie

w obiegu terminologicznym, kształtującym dopiero swoją definicję i zakres badań.

 

O Kulturze Przestrzeni mówi się że :

 

- jest rezultatem hierarchii wartości dostrzeganej przez człowieka w otoczeniu naturalnym,  według której kształtuje otaczającą go przestrzeń

 

- dąży do uświadamiania i rozwoju u człowieka potrzeb wyższych i harmonijnego ich współistnienia z potrzebami bytowymi

 

- odnosi się do znaków pozostawianych przez człowieka w przestrzeni i do relacji nawiązywanych poprzez różne jej elementy... takie jak sacrum, podziw dla piękna, ładu przestrzennego i dobra, szacunku dla dziedzictwa, czy troski o drugiego człowieka

 

- poprawia nastrój / podobno /

 

- w krajobrazie potrafi reprezentować wartości : poznawcze, estetyczne, sakralne, artystyczne, historyczne, symboliczne, psychologiczne, społeczne, zabytkowe, krajobrazowe, energetyczne, ekonomiczne, narodowe, lokalne... jako wartość sumaryczna, lub jej poszczególne aspekty

 

- Genius Loci wynika z tych wartości i jest swoistym fenomenem

 

 

Katedra prowadzi seminaria dyplomowe w zakresie inżynierskim i magisterskim, przygotowujące studenta do wykonania i obrony pracy dyplomowej, stanowiącej element procedury kwalifikacyjnej wieńczącej studia na tym kierunku.

 

 

gry edukacyjne - projektowanie miasta gry edukacyjne - projektowanie miasta gry edukacyjne - GO
gry edukacyjne - projektowanie miasta   gry edukacyjne - GO
     

 

 

Autor: Sławomir Kolo
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2018, godz. 12:14 - Magdalena Lubiarz