Kierunki prac naukowych realizowanych w Katedrze obejmują między innymi zagadnienia takie, jak:

  • realizacja celów,
  • zasoby osobiste i kompetencje osobowe,
  • norma psychologiczna, psychologiczne wymiary adekwatnego funkcjonowania,
  • uniwersalne kulturowo cechy osobowości,
  • jakościowa analiza struktury osobowego doświadczenia zdarzeń życiowych,
  • personalistyczne podejście w psychologii charakteru,
  • psychologia nabywania/użytkowania marek produktów i usług,
  • pomiar psychologiczny.

SPP Lab

Przy Katedrze działają dwa laboratoria:

 

 

 

 


Autor: Andrzej Januszewski
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2017, godz. 10:41 - Mariola Łaguna