MULTILEVEL ANALYSIS OF ENTREPRENEURIAL SUCCESS

 

WIELOPOZIOMOWA ANALIZA SUKCESU PRZEDSIĘBIORCZEGO

Przedsiębiorczość ma duże znaczenie społeczne, prowadzi do wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy. Dotychczas jednak źródła sukcesu przedsiębiorczego nie są dostatecznie poznane, dlatego projekt zmierza do jego wyjaśnienia, przyjmując różne perspektywy i poziomy analizy: poziom osoby, firmy, społeczeństwa i kultury (kraju). Integracja tych perspektyw pozwala na wielopoziomową analizę procesów i czynników przyczyniających się do sukcesu przedsiębiorczego.

 

Projekt realizuje trzy cele badawcze:

1. wyjaśnienie, w jaki sposób zasoby osobiste przedsiębiorców i pracowników pomagają w osiąganiu sukcesu przedsiębiorczego;

2. poznanie relacji między wartościami uznawanymi przez przedsiębiorcę a zachowaniami innowacyjnymi jego pracowników i sukcesem firmy;

3. wyjaśnienie, w jaki sposób relacje z szerszym otoczeniem, zaangażowanie firmy w działania społecznej odpowiedzialności biznesu, są związane z sukcesem przedsiębiorczym i jak ten sukces jest spostrzegany przez partnerów zewnętrznych.

 

Grant międzynarodowy Harmonia finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr DEC-2013/10/M/HS6/00475.

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2018, godz. 20:34 - Mariola Łaguna