Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i Fundacją Konrada Adenauera w Polsce zorganizował konferencję pt. „Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania", promującą publikację wydaną przez PKE pod tym samym tytułem (link do publikacji:  https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/98b659df-2670-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-pl/format-PDF/source-77455868). Sama konferencja rozpoczęła się Dialogiem Obywatelskim z dr Markiem Prawdą – Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 


Autor: Michał Iwanowski
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2018, godz. 13:33 - Michał Iwanowski