Wystąpienia konferencyjne

 • Bałaj, B. (2013). Procesy oddolne i odgórne w kierowaniu uwagą wzrokową warunkujące odbiór estetyczny obrazów statycznych. Wystąpienie wygłoszone w ramach 1. Seminarium Wyjazdowego Instytutu Psychologii KUL, Kazimierz Dolny, 8-10 III 2013
 • Bałaj, B. (2012). Komunikacja i nauczanie wspierane technologią. Wystąpienie wygłoszone na VIII Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym: W stronę dialogu – od teorii do praktyki edukacyjnej. Płock, 11 grudnia 2012

 • Zapała, D., Bałaj, B. (2012). Eye Tracking and Head Tracking – The two approaches in assistive technologies, Referat zaprezentowany na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, Vol. III”, e-conference (http://www.mmk.e-con.cz/), 10-14 grudnia 2012
 • Bałaj, B. (2012). Okulografia w badaniach wyobraźni wzrokowej. Referat wygłoszony podczas I Polskiej Konferencji Eyetrackingowej, pt. „Eyetracking w badaniach społecznych i humanistycznych. Teoria – metoda – aplikacja.” Lublin, 30 XI 2012
  http://konferencjaet.neurodevice.pl/program.php
 • Bałaj, B. (2012). Analizy ilościowe i jakościowe danych okoruchowych w psychologii poznawczej. Referat na zaproszenie wygłoszony podczas seminarium Zastosowania statystyki i data maining w badaniach naukowych, Warszawa, 15 października 2012
  http://www.statsoft.pl/sem2012/pazdziernik/nauka/tematy.html
 • Bałaj, B., Zapała, D., Augustynowicz, P. (2012). Ruchy oczu i głowy jako metody interakcji z komputerem. Poster zaprezentowany podczas IX Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Sopot, 12-14 IX 2012
  http://badania.net/psps/program-zjazdu/prezentacje-w-sesji-plakatowej/
 • Bałaj, B. (2012). Skaning wyobrażeniowy i rotacja umysłowa w badaniach okulograficznych. Referat wygłoszony podczas I seminarium eyetrackingowego, Warszawa, 11 maja 2012 (WIML).
  http://www.wiml.waw.pl/pl/node/246
 • Bałaj, B. (2011). The task-oriented and success-oriented need of achievement and self-image. Referat zaprezentowany na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers", e-conference 12-16 grudnia 2011

 • Francuz, P., Bałaj, B., Grygiel, E., Augustynowicz, P. (2011). Jak mózg ogląda i wartościuje obrazy pod względem estetycznym? Badanie ruchów gałek ocznych. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Odkrywając sekrety ludzkiego umysłu – Współczesne wyzwania neuropsychologii", Lublin, 18-20 listopada 2011 r.
 • Fudali-Czyż, A., Stróżak, P., Zapała, D., Bałaj, B. (2011). Projekt w ramach VIII-go Lubelskiego Festiwalu Nauki: Jak poznajemy świat? O pomiarze ruchów gałek ocznych i aktywności ludzkiego mózgu w psychologii. 19 IX 2011
 • Szubielska, M., Bałaj, B., Czyż, A. (2010). Odbiór fotografii artystycznej poprzez stereotyp niepełnosprawności twórcy. Referat wygłoszony podczas II Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Lublin, 15-17 IX 2010.
  http://www.zfpiks.politologia.pl/fck_pliki/File/Konferencje/Program%20II%20Kongresu.pdf
 • Bałaj, B. (2010). Pomiar ruchów oczu w badaniach nad wyobraźnią. Referat wygłoszony na I Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Psychologii Nowoczesne Metody Badawcze w Psychologii. Ciążeń, 15-18.04.2010.
 • Bałaj, B. (2010). Rotacja wyobrażeniowa a ruchy oczu. Wystąpienie zaprezentowane w ramach międzynarodowej konferencji Dni Mózgu V Mózg - niekończąca się opowieść. Lublin, 19-21.03.2010.http://www.dnimozgu.cognito.pl/pdf/program_dm5.pdf
 • Bałaj, B. (2009). Czynniki modyfikujące podobieństwo ruchów oczu pomiędzy percepcją a wyobraźnią. Poster zaprezentowany podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Neuropsychologicznej Neuronalny świat umysłu. Gdańsk, 15-16.05.2009.
  http://www.neuropsychologia.strony.univ.gda.pl/postery.html
 • Bałaj, B. (2008). A new approach to research on mental rotation. Wystąpienie zaprezentowane podczas XXIX International Congress of Psychology. Berlin, 20-25.07.2008.
 • Bałaj, B. (2008). Zastosowanie pomiaru ruchów oczu w badaniach nad wyobraźnią. Referat zaprezentowany podczas VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Poznań, 18-19.04.2008.
  http://main3.amu.edu.pl/~zjazdptk/2008/252.html
 • Bałaj, B. (2008). Aktywność kory wzrokowej w badaniach wyobraźni.  Wystąpienie zaprezentowane podczas konferencji Dni Mózgu 3. Lublin, 12-13.03.2008.
  http://www.kognitywistyka.net/~dm3/pdf/program_dm3.pdf

 

Warsztaty

 • Bałaj, B. Prowadzenie warsztatu Sterowanie komputerem za pomocą ruchów oczu i głowy w ramach konferencji VIII Dni Mózgu, Lublin, 15 III 2013
 • Bałaj, B. Prowadzenie warsztatu Eye-tracking w psychologii w ramach konferencji VIII Dni Mózgu, Lublin, 15 III 2013
 • Fudali-Czyż, A., Stróżak, P., Zapała, D., Bałaj, B. (2011). Projekt w ramach VIII-go Lubelskiego Festiwalu Nauki: Jak poznajemy świat? O pomiarze ruchów gałek ocznych i aktywności ludzkiego mózgu w psychologii. 19 IX 2011
 • Bałaj, B., Stróżak, P., Zapała, D. (2010). VII Lubelski Festiwal Nauki, X 2010, Lublin
 • Bałaj, B. (2010). ABC prowadzenia eksperymentów z zapisem ruchów oczu. Warsztaty prowadzone w ramach międzynarodowej konferencji Dni Mózgu V Mózg - niekończąca się opowieść. Lublin, 19-21.03.2010.http://www.dnimozgu.cognito.pl/pdf/program_dm5.pdf
 • Bałaj, B. (2009). Eye-tracker. Prowadzenie badań eksperymentalnych i wizualizacja wyników. Warsztaty prowadzone w ramach międzynarodowej konferencji Dni Mózgu IV. Lublin, 18-21.03.2009.http://www.kognitywistyka.net/~dm4/plan_dm4.pdf


 

Udział w szkoleniach

 • Lund Eye-Tracking Academy LETA (kurs eye-trackingowy w Lund w Szwecji prowadzony przez pracowników Lund Humanities Lab), 20-22 II 2013
 • Ochrona własności intelektualnej (szkolenie odbywane w ramach uczestnictwa w programie Staż sukcesem naukowca), 24, 25, 30 III 2012
 • Metodyka i praktyka e-learningu (prowadząca: Krystyna Szawłowska);
  14 XI 2011-12 XII 2011

 • Neuroobrazowanie struktury i funkcji ludzkiego mózgu (Warszawa,
  10-11 V 2008).
 • Badanie potencjałów mózgowych powiązanych ze zdarzeniem (wewnętrzne szkolenie; Lublin, Instytut Psychologii KUL, IV-VI 2008).
 • Prowadzenie badań z zastosowaniem eye-trackera (organizacja
  i prowadzenie wewnętrznego szkolenia dla studentów psychologii
  i pracowników KUL; Lublin, Instytut Psychologii KUL, IV-VI 2008).
 • Geodesic Sensor Net training. (Geodesic Sensor Net application, Net Station data acquisition, Net Station review and analysis; Sample EPR experiment (run with E-Prime)) (szkolenie dotyczące: przeprowadzania badań z wykorzystaniem pomiaru EEG, dokonywania pomiaru wyników i analiz zapisu ERP przy użyciu programu komputerowego Net Station 4.2; (Lublin, Instytut Psychologii KUL, 11-13 VIII 2008).

 

Organizacja konferencji

 • Organizacja konferencji VIII Dni Mózgu, Lublin, 15 III 2013
 • Udział w komitecie naukowym VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego: W stronę dialogu – od teorii do praktyki edukacyjnej. Płock, 11 grudnia 2012
 • Udział w komitecie organizacyjnym I Polskiej Konferencji Eyetrackingowej, pt. „Eyetracking w badaniach społecznych i humanistycznych. Teoria – metoda – aplikacja.” Lublin, 30 XI 2012 (http://konferencjaet.neurodevice.pl/program.php)
 • Współprowadzenie I Polskiej Konferencji Eyetrackingowej, pt. „Eyetracking w badaniach społecznych i humanistycznych. Teoria – metoda – aplikacja.” Lublin, 30 XI 2012 (http://konferencjaet.neurodevice.pl/program.php)
Autor: Bibianna Bałaj
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2013, godz. 20:01 - Bibianna Bałaj