Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Historii Kościoła i Patrologii - Wydział Teologii

 

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

tel. 081 445 38 29

 

Dyrektor Instytutu - ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL

Autor: Marek Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2017, godz. 16:35