O czasopiśmie
 
Redakcja
 
Rada Naukowa
 
Recenzenci
 
 Kontakt

 

 

 

 

 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
WYDZIAŁ TEOLOGII

KOŚCIÓŁ W POLSCE. DZIEJE I KULTURA

ISSN 2080-1238

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2016, godz. 20:05 - Ewa Zięba