POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 

1. Wniosek 


2. Autoreferat 

 

3. Komisja habilitacyjna

ks. prof. dr hab. Jan Perszon - przewodniczący

ks. dr hab. Krzysztof Kaucha - sekretarz

prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz - recenzent

ks. dr hab. Andrzej Anderwald - recenzent

o. dr hab. Ireneusz Ledwoń - recenzent

ks. dr hab. Jarosław Różański - członek komisji

ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński - członek komisji

 

4. Harmonogram przebiegu postępowania

wszczęcie: 20 czerwca 2013 r.

powołanie komisji: 5 listopada 2013 r.

posiedzenie komisji: 12 lutego 2014 r.

 

5. Uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2016, godz. 12:40 - Ewa Zięba