KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

nagl.41.jpg


18 stycznia 2012 r. o godz. 16.00 odbędzie się uroczystość
poświęcenia i otwarcia Gmachu Naukowo-
Dydaktycznego Biotechnologii KUL.

Budynek ten znajduje się na terenie kampusu "Poczekajka" przy ul. Konstantynów 1.
Mieści się w nim Instytut Biotechnologii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego KUL.

 


Zapraszamy na wirytualny spacer
po budynku biotechnologii

pasek.bio3.jpg

 • Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Instytut Jana Pawła II KUL
  zapraszają 18 stycznia na wykład rabina Sachy Pecarica pt. Czy Torę
  można czytać po polsku? Co jest istotą Midrasza?
  Wykład zorganizowany jest pod patronatem Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem
  Rady Episkopatu Polski.
 • W dniach 19-21 stycznia na KUL odbędzie się konferencja naukowa
  pt. Ludzka Twarz Biznesu. Jej tematyka kierowana jest do psychologów biznesu,
  naukowców i praktyków biznesu.
 
Dział Informacji i Promocji Uniwersytetu 11.01.2012
Jeśli nie chcesz otrzymywać naszego newslettera wyślij e-mail na adres: newsletter@kul.pl