Nagłówek

Dzień z Eisensteinem
Iwan Katedra Teorii Kultury i Sztuki Instytutu Kulturoznawstwa KUL zaprasza na Dzień z Siergiejem Eisensteinem - rosyjskim reżyserem, czołowym przedstawicielem socrealizmu w filmie. W programie dwie projekcje: "Iwan Groźny" z 1944 i "Iwan Groźny. Spisek bojarów" z 1958. Będzie także możliwość obejrzenia wystawy prac Eisensteina.

Dzień odbędzie się 15 marca o godz. 13.00, w sali 221 Instytutu Kulturoznawstwa w kampusie na Majdanku.
100 dni Prezydenta Lublina
prezydent Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, Kurier Lubelski, Polskie Radio Lublin, Telewizja Polska o. Lublin, Telewizja Internetowa itvl.pl. oraz gazeta studencka "Coś Nowego" zapraszają do udziału w otwartej debacie pt. Pierwsze 100 dni Prezydenta Żuka z udziałem Prezydenta Lublina. Istotnym punktem debaty będzie możliwość zadawania pytań Panu Prezydentowi.

Debata odbędzie się 15 marca o godz. 17.00 w Collegium Jana Pawła II (aula C-1031). Wstęp wolny.
Dzień Patronalny INoR
sieć Koło Naukowe Instytutu Nauk o Rodzinie KUL zaprasza na obchody Dnia Patronalnego Instytutu Nauk o Rodzinie, które odbędą się 16 marca w sali C-1031 Collegium Jana Pawła II.

Dzień Patronalny INoR jest cyklicznym wydarzeniem, podczas którego organizowana jest konferencja naukowa z cyklu I NoRmalnie o rodzinie, podejmująca aktualne zagadnienia związane z małżeństwem i rodziną. W tym roku hasłem przewodnim konferencji jest Miłość w sieci.
O Bizancjum
Grzegorz 17 marca Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydział Historyczno-Filologiczny Towarzystwa Naukowego KUL zapraszają na posiedzenie naukowe, które odbędzie się w sali  CN-208 Collegium Norwidianum o godz. 18.00.

W ramach posiedzenia prof. dr hab. Teresa Wolińska wygłosi referat nt. Bizancjum w oczach Grzegorza Wielkiego.
III Dni Kanonistów
małżeństwo W dniach 17-18 marca Koło Naukowe Kanonistów KUL działające w ramach Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji zaprasza na III Dni Kanonistów.

Tegoroczne Dni organizowane są pod hasłem Małżeństwo w społeczeństwie zróżnicowanym religijnie.
Aktualność sztuki
Chirico Instytut Historii Sztuki KUL zaprasza na kolejny wykład z cyklu „Aktualność sztuki”.

 W dniu 17 marca oraz 21 marca mgr Monika Michałowicz wygłosi wykład pt. Giorgia De Chirico dialog z mitami i sztuką dawnych mistrzów.  
Myślenie strategiczne na Uniwersytecie
strategia 18 marca w sali CI-300 Collegium Iuridicum KUL odbędzie się konferencja naukowa pt. Myślenie strategiczne na Uniwersytecie.

Konferencja ta otwiera realizowany przez KUL projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL.
Dziecko we współczesnym świecie
dziecko Wydział Teologii, Instytut Nauk o Rodzinie, Instytut Ekumeniczny, Katedra Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny oraz Katedra Teologii Prawosławnej KUL zapraszają na konferencję naukową pt. Dziecko. Potrzeby, patologie i konkretna pomoc we współczesnym świecie. Odbędzie się ona 21 marca w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego KUL.

Konferencji towarzyszy wystawa prac plastycznych dzieci  z Boliwii, Rwandy, Kamerunu, Sudanu, Zambii, Konga, Izraela, Syberii, Białorusi, Azerbejdżanu pt. MÓJ DOM.
25. rocznica śmierci Ks. Prof. Kamińskiego
Ks. prof. 21 marca w 25. rocznicę śmierci Księdza Profesora Stanisława Kamińskiego (1919-1986), wybitnego metodologa nauki i filozofii, jednego z pionierów polskich badań naukoznawczych (teoretyka i historyka nauki), o godz. 12.15 w kościele akademickim  zostanie odprawiona Msza św. w intencji śp. Księdza Profesora.

Kazanie wygłosi ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk, znakomity uczeń Zmarłego.
Kobiety kobietom
kobieta 22 marca o godz. 15.00 w Auli w campusie na Majdanku odbędzie się konferencja pt. Dbaj o siebie dla dobra najbliższych, zorganizowana w ramach kampanii "Kobiety kobietom".

Celem konferencji współorganizowanej przez KUL jest zwrócenie uwagi i zachęcenie kobiet do aktywnego udziału w badaniach profilaktycznych, które mogą utrzec przed ewentualną chorobą, czy wręcz uratować życie.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dział Informacji i Promocji, newsletter@kul.pl,  www.kul.pl