Percepcja sztuki 

   W ramach tych badań chcemy ustalić jakie są psychofizjologiczne korelaty piękna, które odczuwa osoba oglądająca dzieła sztuki - szczególnie interesują nas obrazy malarskie. Chcemy także poznać czym różni się percepcja piękna w sztuce współczesnej i klasycznej. Wykorzystujemy technikę eyetrackingu i elektroencefalografię do analizy tego zjawiska. W ramach tych badań wspólpracujemy m. in. z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Wyobraźnia motoryczna

   Kiedy wykonujemy czynność motoryczną, aktywna jest kora sensomotryczna mózgu. Jednak jeśli tylko wyobrażamy sobie ruch (np. zaciskanie i otwieranie dłoni, naciskanie klawiszy), okazuje się, że mózg reaguje podobnie jak wtedy, gdy czynność jest wykonywana w rzeczywistości. W badaniach nad wyobraźnią motoryczną za pomocą EEG analizujemy konsekwencje tej zależności - ma ona szczególne zastosowanie w interfejsach mózg-komputer (BCI - brain-computer interfaces), które pozwalają na sterowanie urządzeniami i aplikacjami tylko za pomocą fal mózgowych. Interesują nas też neuronalne korelaty wyobrażeń kinestetycznych i wizualno-motorycznych

Muzyczność mózgu

   Przetwarzanie muzyki jest złożonym procesem poznawczym. Szczególnie interesuje nas, czym różni się percepcja bodźców muzycznych dla muzyków i dla amatorów, a także wpływ wyćwiczenia muzycznego na aktywność kory motorycznej podczas wykonywania i wyobrażania sobie ruchu. W eksperymentach dotyczących tego tematu wykorzystujemy metodę elektroencefalografii oraz elektromiografię.

Fałszywe rozpoznania

   W ramach badań nad pamięcią deklaratywną analizujemy dwa procesy rozpoznawania: przypominanie (recollection) i poczucie znajomości (familiarity). Interesuje nas także zależność między procesem znajomości, a przetwarzaniem semantycznym (semantic priming) i korelaty psychofizjologiczne tych zjawisk pamięciowych. Badamy aktywności mózgu podczas zadań pamięciowych, których konsekwencją jest powstawanie fałszywych rozpoznań. Eksperymenty są prowadzone za pomocą techniki potencjałów wywołanych ERP (Event Related Potentials).

Niedostrzeganie zmian w scenie wizualnej

   Celem badań jest weryfikacja hipotez dotyczących behawioralnych i neurofizjologicznych uwarunkowań niedostrzegania zmian występujących w miejscach tzw. fiksacji krytycznych, czyli w warunkach fiksowania wzroku na obszarze zmiany tuż przed i tuż po jej wystąpieniu. W eksperymentach jest stosowana unikatowa metoda FRP (Fixation Related Potentials) powstała z połączenia metody ERP (Event Related Potentials) i metody pomiaru ruchów gałek ocznych za pomocą eyetrackera.

Rozumienie przekazu audiowizualnego

   Badania nad wpływem prozodii (akcentu, intonacji, iloczasu) w wypowiadanym tekście offowym (zza kadru) na rozumienie treści newsów w telewizyjnych programach informacyjnych. Badania nad mózgowymi korelatami cięć montażowych w obrazie realizowane w paradygmacie ERP.

Rotacje umysłowe

   Celem badań jest poszukiwanie czynników, które są odpowiedzialne za szybkość i poprawność wykonywania zadania rotacji umysłowej, w paradygmacie Sheparda-Metzler. W badaniach uwzględnia się wpływ takich czynników, jak: własności prezentowanych obiektów (złożoność konturowa, złożoność z różnej liczby części, czas i częstość ekspozycji, morfologia, własności aerodynamiczne), zasada rotacji obiektu (przesunięcia punktu rotacji w stosunku do środka ciężkości), forma prezentacji sceny wizualnej (ekspozycja 3D, położenie horyzontu sceny wizualnej, minimalizacja znaczników kontekstowych), własności osób badanych w paradygmacie różnic indywidualnych (poziom wykonania testu Witkina, styl konstruowania umysłowego modelu obiektu wizualnego, indywidualna charakterystyka przebiegu procesu rotacji umysłowej, pozycja ciała obserwatora). Wszystkie eksperymenty są prowadzone za pomocą techniki eyetrackingu.

Złożoność percepcyjna

    Badania są nastawione na poszukiwanie uwarunkowań spostrzeganej złożoności obiektów wizualnych. W eksperymentach staramy się ustalić związek między dominacją funkcjonalną ręki a percepcją złożoności narzędzi oraz między poziomem wykonania zadań Witkina a częstotliwością i amplitudą rytmów β (13-18 Hz) (technika EEG).

Autor: Paweł Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2016, godz. 13:40 - Emilia Zabielska-Mendyk