KIEROWNIK:

 

Prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa

 

 

 

PRACOWNICY:

 

Dr hab. Zdzisław Kudelski

 

Dr hab. Lech Giemza

 

Ks. dr Grzegorz Głąb

 

 

 

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2018, godz. 11:00 - Magdalena Żmudziak