Z punktu widzenia pracodawcy zatrudnienie kogoś bez żadnego doświadczenia to ogromne ryzyko. A niestety wielu studentów odwleka zdobywanie doświadczenia zawodowego. Niektórzy kończą studia, a w ich CV można znaleźć informacje o odbyciu jednej obowiązkowej praktyki, którą nomen omen trzeba było wykonać, aby zaliczyć rok studiów. I to jest błąd! Warto swoje zawodowe doświadczenie budować jak najwcześniej i wzbogacić swoje CV o DODATKOWE PRAKTYKI.

 

 

Praktyki to czas w prawdziwej, żywej organizacji: uczysz się niej w jaki sposób współpracować z ludźmi, zachowywać się w firmie, wypełniać obowiązki, nabywasz tam pewnego rodzaju ogłady, uczysz się pracować i zdobywasz nie tylko kompetencje twarde, lecz także miękkie.

 

Jeśli chcesz odbyć dodatkową praktykę znajdź pracodawcę, u którego będziesz mógł ją podjąć. Możesz skorzystać z ofert firm, które rekrutują na praktyki przez cały rok (na stronach www interesujących Cię  firm w zakładce Kariera) oraz z ofert, które spływają do Biura Karier KUL (patrz w zakładce Praktyki oraz Najlepsi u Najlepszych). Masz problem ze znalezieniem miejsca na dodatkową praktykę? Skorzystaj z konsultacji z DORADCĄ ZAWODOWYM.

 

 

Jak otrzymać umowę o praktyki nadobowiązkowe?

 

Po ustaleniu z pracodawcą szczegółów dotyczących odbywania praktyki każda osoba będąca studentem(ką) KUL może otrzymać umowę o praktyki nadobowiązkowe.

  1. W tym celu należy pobrać formularz DOC (poniżej tego akapitu).
  2. Po jego uzupełnieniu prosimy odesłać go na adres kariera@kul.pl przynajmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia praktyki. Prosimy pamiętać, aby formularz opatrzeć swoim podpisem (przynajmniej z klawiatury). Umowa w dwóch egzemplarzach zostanie przygotowana przez pracownika Biura Karier i podpisana przez Prorektora KUL.
  3. Gotową umowę należy odebrać osobiście w siedzibie Biura Karier po uprzedniej informacji telefonicznej lub e-mailowej otrzymanej od pracownika Biura.
  4. Przy odbiorze umowy o praktyki należy okazać ważną legitymacje studencką potwierdzającą status studenta KUL. Umowę w dwóch egzemplarzach student-praktykant dostarcza do firmy, w której będziesz odbywać praktykę. Podpisany przez pracodawcę egzemplarz umowy należy zwrócić do BK KUL.
  5. Ważne! Student kierowany na praktykę zobowiązany jest do dopełnienia obowiązku ubezpieczenia OC i NNW na czas trwania praktyki oraz okazania stosownego dokumentu zarówno Uniwersytetowi jak i Pracodawcy oraz do wykonania niezbędnych badań lekarskich, jeśli są wymagane przez Pracodawcę. Przy odbiorze umowy o praktykę prosimy o okazanie wymaganych dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia oc i nnw oraz wykonania badań lekarskich (jeśli sa wymagane przez Pracodawcę). W przeciwnym razie nie możemy wydać Państwu umowy. Program praktyk nadobowiązkowych  realizowanych przez biuro nie przewiduje odbywania praktyk przez studentów w  miejscach, w których istnieje zagrożenie dla zdrowia i/lub życia studenta.

formularz_praktyki_nadobowiazkowe

 

 

 Bądź z nami w kontakcie

 

 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2017, godz. 09:11 - Marta Szymańska-Jarosz