PRACOWNICY

 


mgr Marta Wziątek
kierownik biura,

doradca zawodowy, psycholog,

coach ACC ICF
e-mail: marta.wziatek@kul.pl 
tel. (81) 445-43-71

 

 

mgr Dorota Maj
doradca zawodowy,

psycholog,

e-mail: dorota.maj@kul.pl 

tel.(81) 445-41-32

 

Aneta Brońska

doradca zawodowy ds. przedsiębiorczości, 

e-mail: anetabronska@kul.pl 

tel.(81) 445-41-31

 

mgr Marta Szymańska-Jarosz

media społecznościowe, promocja Biura,

Program Ambasador Biura Karier KUL

e-mail: marta@kul.pl 

tel. (81) 445-41-31

 

mgr inż. Olga Żarska - Stępień

Weryfikacja i zamieszczanie ofert pracy i praktyk,

Program Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL

e-mail: olga.zarska@kul.pl 

tel. (81) 445-41-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Dorota Maj
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2018, godz. 15:09 - Marta Wziątek