Prof. dr hab. Bogdan Szymanek, profesor nadzwyczajny KUL i UW. Absolwent UMCS w Lublinie. Stypendysta Fulbrighta. Kierownik Katedry Współczesnego Języka Angielskiego KUL. Autor, redaktor i współredaktor 10 książek. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma "Word Structure" (Edynburg).

 

                 szymanek

 

 

Główne zainteresowania badawcze:

teoria morfologii w gramatyce generatywnej,

typologia językowa,

morfologia języka angielskiego i języków słowiańskich,

semantyka,

leksykologia.

 

 

email: szymanek[at]kul.pl

webpage

 

 

szymanek_intro szymanek_panorama

   

    categories

 

Autor: Monika Gozdór
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2015, godz. 11:44 - Monika Tokarczyk