AKTUALNE ORAZ WCZEŚNIEJSZE PROGRAMY I PLANY STUDIÓW DLA PROWADZONEGO PRZEZ IFA KUL KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA 

Program studiów to zbiorcza lista wszystkich modułów i głównych przedmiotów przewidzianych na dany cykl kształcenia (czyli na całe studia); plan studiów to szczegółowy spis wykładów, konwersatoriów, lektoratów i ćwiczeń, które obowiązują poszczególne roczniki w danym roku akademickim.

 

 


PROGRAMY I PLANY NA ROK AKADEMICKI 2017/2018:

 

kierunek

stopień

nowy program

plany szczegółowe na rok

I

II

III

Filologia angielska,

studia stacjonarne

I

PRO 1 2 3

II

PRO 1 2  

Filologia angielska,

studia niestacjonarne

PRO 1 2 3

specj.naucz.

PRO 1 2 3

II

PRO 1 2  

specj.naucz.

PRO 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

PROGRAMY I PLANY NA ROK AKADEMICKI 2016/2017:

 

kierunek

stopień

nowy program

plany szczegółowe na rok

I

II

III

Filologia angielska,

studia stacjonarne

I

PRO 1 2 3

II

PRO 1 2 -

Filologia angielska,

studia niestacjonarne

PRO 1 2 3

specj.naucz.

PRO 1    

II

PRO 1 2 -

specj.naucz.

PRO 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PROGRAMY I PLANY NA ROK AKADEMICKI 2015/2016:

 

kierunek

stopień

nowy program

plany szczegółowe na rok

I

II

III

Filologia angielska,

studia stacjonarne

I

PRO 1 2 3

II

PRO 1 2 -

Filologia angielska,

studia niestacjonarne

 I 

PRO 1 2 3

II

PRO 1 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WCZEŚNIEJSZE PROGRAMY

I PLANY STUDIÓW

 

PLANY STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

 

STUDIA STACJONARNE
 

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

 

 

 

PROGRAMY I PROGNOZOWANE PLANY DLA CYKLI ZACZYNAJĄCYCH SIĘ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

 

PROGRAMY I PROGNOZOWANE PLANY DLA CYKLI ZACZYNAJĄCYCH SIĘOD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku Filologia angielska:

studia 1 stopnia

studia 2 stopnia

 

 

 

 

Autor: Eugeniusz Cyran
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2017, godz. 12:49 - Monika Tokarczyk