Przestrzeń kulturowa Słowian, t. 3, red. A. Lenart, M. Sidor, Lublin 2016

 

M. Grygiel, Gra w wartości - aksjologiczna strategia prozy Vladimira Nabokova, Lublin 2016

 

Anna Woźniak, Aleksy Riemizow na rozdrożach literatury. Studia i szkice o twórczości pisarza (Алексей Ремизов на распутье литературы), Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, 358 ss.

 

Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty. Estetyka. Recepcja, red. A. Woźniak, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, 415 s.

 

Przestrzeń kulturowa Słowian, t. 2, red. M. Sidor, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013, 129 s.

 

Przestrzeń kulturowa Słowian. t. 1, red. M. Sidor, Lublin 2012

 

W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, red. A. Woźniak, W. Kowalczyk, Lublin 2010, ss. 270.

 

Sidor M., Rosja i jej duchowość: proza „pierwszej fali” emigracji rosyjskiej, Lublin 2009, ss. 222.

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2016, godz. 20:13 - Monika Grygiel