Recenzenci współpracujący dotychczas z redakcją (w porządku alfabetycznym):

Ks. prof. dr hab. Leszek Adamowicz

Prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
O. prof. dr hab. Wiesław Bar
Prof. dr hab. Jan Białocerkiewicz
Prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean
Prof. dr hab. Henryk Cioch
Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
Prof. dr hab. Janusz Drob
Prof. dr hab. Dariusz Dudek
Abp  prof. dr hab. Andrzej Dzięga
Prof. dr hab. Paweł Fajgielski
Ks. prof. dr hab. Sławomir Fundowicz
Prof. dr hab. Jan Głuchowski
Prof. dr hab. Mirosław Granat
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Prof. dr hab. Teresa Liszcz
Prof. dr hab. Jan Łukasiewicz
Prof. dr hab. Artur Kuś
Prof. dr hab. Jerzy Menkes
Ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski
Prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk
Ks. prof. dr hab. Henryk Misztal
Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
Prof. dr hab. Mieczysław Sawczuk
Prof. dr hab. Józef Jan Skoczylas
Prof. dr hab. Ryszard Skubisz
Prof. dr hab. Paweł Smoleń

Prof. dr hab. Marek Sobczyk
Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz
Prof. dr hab. Andrzej Szajkowski
Prof. dr hab. Jan Szreniawski

Prof. dr hab. Renata Świrgoń-⁠Skok
Prof. dr hab. Jan Świtka
Prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
Prof. dr hab. Krzysztof Wiak
Prof. dr hab. Władysław Witczak

Prof. dr hab. Rafał Wojciechowski
Prof. dr hab. Jerzy Wratny
Prof. dr hab. Jan Wroceński
Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
Prof. dr hab. Andrzej Zieliński

 

LISTA RECENZENTÓW 2012

 

Prof. dr hab. Wojciech Cieślak

Prof. dr hab. Ewa Katarzyna Czech

Prof. dr hab. Marzena Dyjakowska

Prof. dr hab. Elżbieta Dynia

Prof. dr hab. Andrzej Gorgol

Prof. dr hab. Mirosław Granat

Prof. dr hab. Grzegorz Jędrejek 

Prof. dr hab. Romuald Kmiecik

Prof. dr hab. Józef Kordeczuk

Prof. dr hab. Jan Olszewski

Prof. dr hab. Alicja Pomorska

Prof. dr hab. Dorota Pyć

Prof. dr hab. Mirosław Sawczuk

Prof. dr hab. Bogumił Szmulik

Prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler

Prof. dr hab. Andrzej Szymański

Prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski

Prof. dr hab. Wanda Wójtowicz

Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

Prof. dr hab. Zdzisław Zarzycki

Prof. dr hab. Marian Zdyb

 

LISTA RECENZENTÓW 2013

 

Prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk

Prof. dr hab. Ewa Katarzyna Czech

Prof. dr hab. Leszek Ćwikła

Prof. dr hab. Elżbieta Dynia

Prof. dr hab. Andrzej Gorgol

Prof. dr hab. Stanisław Hoc

Prof. dr hab. Grzegorz Jędrejek

Prof. dr hab. Jan Łukasiewicz

Prof. dr hab. Leonard Łukaszuk

Prof. dr hab. Jerzy Menkes

Prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

Prof. dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka

Prof. dr hab. Jan Olszewski

Prof. dr hab. Alicja Pomorska

Prof. dr hab. Janusz Raglewski

Prof. dr hab. Marek Sobczyk

Prof. dr hab. Adam Sulikowski

Prof. dr hab. Bogumił Szmulik

Prof. dr hab. Renata Świrgoń-Skok

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski

Prof. dr hab. Rafał Wojciechowski

Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

Prof. dr hab. Kamil Zeidler

 

LISTA RECENZENTÓW 2014

 

Prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk

Prof. dr hab. Jacek Barcik

Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska

Prof. dr hab. Janusz Gajda

Prof. dr hab. Andrzej Gorgol

Prof. dr hab. Stanisław Grobel

Prof. dr hab. Grzegorz Jędrejek

Prof. dr hab. Karol Karski

Prof. dr hab. Romuald Kmiecik

Prof. dr hab. Marzena Kordela

Prof. dr hab. Jan Łukasiewicz

Prof. dr hab. Mirosława Melezini

Prof. dr hab. Jerzy Menkes

Prof. dr hab. Oktawian Nawrot

Prof. dr hab. Jan Olszewski

Prof. dr hab. Jakub Pawlikowski

Prof. dr hab. Marek Sobczyk

Prof. dr hab. Bogumił Szmulik

Ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler

Prof. dr hab. Renata Świrgoń-Skok

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski

Prof. dr hab. Rafał Wojciechowski

Prof. dr hab. Wanda Wójtowicz

Prof. dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk

Prof. dr hab. Kamil Zeidler

 

LISTA RECENZENTÓW 2015

 

Prof. dr hab. Michał Balcerzak

Prof. dr hab. Jacek Barcik

Prof. dr hab. Rafał Blicharz

Prof. dr hab. Elżbieta Dynia

Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska

Prof. dr hab. Stanisław Hoc

Prof. dr hab. Grzegorz Jędrejek

Prof. dr hab. Ireneusz Kamiński

Prof. dr hab. Elżbieta Karska

Prof. dr hab. Karol Karski

Prof. dr hab. Czesław Kłak

Prof. dr hab. Romuald Kmiecik

Prof. dr hab. Marzena Kordela

Prof. dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska

Prof. dr hab. Artur Kuś

Prof. dr hab. Marek Lubelski

Prof. dr hab. Jerzy Menkes

Prof. dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka

Prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski

Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz

Prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc

Prof. dr hab. Jacek Wiewiorowski

Prof. dr hab. Kamil Zeidler

Prof. dr hab. Zdzisław Zarzycki

Prof. dr hab. Igor Zgoliński

 

LISTA RECENZENTÓW 2016

 

prof. dr hab. Bałaban Andrzej

prof. dr hab. Barcik Jacek

prof. dr hab. Barczak Anna

prof. dr hab. Bińczycka - Majewska Teresa

prof. dr hab.Bożek Michał

prof. dr hab. Budyn-Kulik Magdalena

prof. dr hab. Doliwa-Klepacka Anna

prof. dr hab. Gorgol Andrzej

prof. dr hab.Guzik-Makaruk Ewa

prof. dr hab. Habuda Adam

prof. dr hab. Janowski Jacek

prof. dr hab. Kantor Robert

prof. dr hab. Karski Karol

prof. dr hab. Kłak Czesław

ks. prof. dr hab. Krajczyński Jan

prof. dr hab. Kruczalak-Jankowska Joanna

prof. dr hab. Kulik Marek

prof. dr hab. Kuś Artur

prof. dr hab. Lis-Staranowicz Dorota

prof. dr hab. Łukaszuk Leonard

prof. dr hab. Melezini Mirosława

prof. dr hab. Menkes Jerzy

prof. dr hab. Młynarczyk Alicja

prof. dr hab. Monarcha-Matlak Aleksandra

prof. dr hab.Myszona-Kostrzewa Katarzyna

prof. dr hab. Niczyporuk Janusz

prof. dr hab. Nowakowska-Małusecka Joanna

prof. dr hab. Ochmański Jerzy

prof. dr hab. Oczkowski Tomasz

prof. dr hab. Ofiarska Małgorzata

prof. dr hab. Ofiarski Zbigniew

prof. dr hab. Olszewski Jan

prof. dr hab. Piszcz Anna

prof. dr hab. Powałkowski Andrzej

prof. dr hab. Ruczkowski Piotr

prof. dr hab. Sierocka Iwona

prof. dr hab. Skubisz Ryszard

prof. dr hab. Sobczyk Marek

prof. dr hab. Sobczyk Paweł

prof. dr hab. Stępień Marek

prof. dr hab. Szewczyk Helena

prof. dr hab. Szmulik Bogumił

prof. dr hab. Szołno-Koguc Jolanta

prof. dr hab. Świrgoń-Skok Renata

prof. dr hab. Tarnowska Danuta

prof. dr hab. Ura Elżbieta

ks. prof. dr hab. Warchałowski Krzysztof

ks. prof. dr hab. Wojciechowski Grzegorz

prof. dr hab. Zgoliński Igor

 

 

 

 

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2017, godz. 14:01 - Zuzanna Gądzik