ISSN: 1897-7146
 

W 2000 r. oddano w państwa ręce pierwszy numer kwartalnika afiliowanego przy Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL pt. „Prawo - Administracja - Kościół". Po ponad pięcioletnim okresie od ukazania się pierwszego numeru, Rada Wydziału podjęła decyzję o zmianie tytułu i formuły periodyku. Powołana została nowa Rada Naukowa, w skład której weszli przedstawiciele nauki z różnych ośrodków naukowych, reprezentujący różne dyscypliny nauki.

 

Na łamach kwartalnika będą publikowane opracowania o różnej tematyce. Dodany został dział obejmujący materiały źródłowe do studiów nad prawem, w których będą umieszczane między innymi polskie przekłady tekstów prawnych i prawniczych.

W części prezentującej studia i artykuły będą publikowane także streszczenia tych opracowań w językach angielskim i rosyjskim. Wszystkie teksty podlegają recenzji wydawniczej. Uzupełnieniem czasopisma pozostanie nadal kronika, w której zamieszczone będą sprawozdania z życia Wydziału i jego pracowników. Dodatkowo publikowana będzie bibliografia publikacji pracowników Wydziału. Mamy nadzieję, że zmiany zostaną przez Państwa życzliwie przyjęte.

 

Wersją pierwotną kwartalnika jest wersja drukowana.

 

Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 8 pkt.
  

"Studia Prawnicze KUL" są indeksowane w bazie czasopism naukowych IC Journals Master List. W wyniku oceny uzyskały wskaźnik ICV 2014 (Index Copernicus Value) w wysokości 47.16 pkt.

 

Pragniemy serdecznie zaprosić do współpracy i współtworzenia naszego wydziałowego czasopisma.
Wszelkie informacje można otrzymać pod adresem:

 

Studia Prawnicze KUL
Al. Racławickie 14, 20-950  Lublin
tel. (+48) 81 44-53-531, fax (+48) 81 44-53-726
www.kul.pl/studiaprawniczekul
e-mail: sp_red@kul.pl

 

 

Zespół Redakcyjny

 

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2016, godz. 07:08 - Magdalena Sawa