RH.png

ROCZNIKI HUMANISTYCZNE, zeszyt 5: NEOFILOLOGIA

ISSN 0035-7707

 

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL:

Anna Bondaruk, Aidan Doyle, Ramón González Ruiz, Georges Jacques, Marek Jakubów, Paweł Matyaszewski, Thomas Pittrof, Guillermo Rojo, François Rosset, Anna Rutka, Marzena Watorek, Witold Wołowski

 

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: 

Janusz Bień (REDAKTOR NACZELNY), Edyta Kociubińska (SEKRETARZ), Enrique Balmaseda Maestu, Christophe Cusimano, Marzena Górecka, Urszula Paprocka-Piotrowska, Magdalena Szulc-Brzozowska, Katarzyna Wołowska, Pierre Zoberman

 

Adres Redakcji/Editorial Office Address:

Instytut Filologii Romańskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

Witryna internetowa czasopisma:

http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh

 

W przygotowaniu:

Tom LXVI / 2018

Studia z literatur romańskich / Studies in Romance Literatures

 

Zaproszenie do publikacji

Tom LXVII / 2019

Studia z językoznawstwa romańskiego / Studies in Romance Linguistics

 

Redakcja czasopisma Roczniki Humanistyczne, zeszyt 5 Neofilologia, zaprasza do nadsyłania artykułów do numeru LXVII, którego publikacja planowana jest na rok 2019.

Akceptujemy tylko teksty, które nie były publikowane, o dużym rygorze naukowym, zredagowane w jednym z języków romańskich, które wpisują się w przyjętą tematykę tomu: Studia z językoznawstwa romańskiego.

 

Ostateczny termin nadsyłania materiałów: 31. 10. 2018 

Kontakt:

dr hab. Janusz Bień, prof. KUL: helguera@wp.pl

dr hab. Edyta Kociubińska: ekociub@kul.pl

 

 

 

RH z.5 na stronie TN KUL:

Tom LXV/2017

Tom LXIV/2016

Tom LXIV/2016 Zeszyt specjalny

"Aktualne badania młodych niderlandystów w Europie Środkowej"

Tom LXIII/2015

Tom LXII/2014

Tom LXI/2013

Tom LX/2012

 

Tomy archiwalne

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2018, godz. 16:51 - Edyta Kociubińska