RH.png

ROCZNIKI HUMANISTYCZNE, zeszyt 5: NEOFILOLOGIA

ISSN 0035-7707

 

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL:

Enrique Balmaseda Maestu, Anna Bondaruk, Grete Dalmi, Aidan Doyle, Thomas Pittrof, François Rosset, Ramón González Ruiz, Marek Jakubów, Paweł Matyaszewski, Marzena Watorek, Witold Wołowski

 

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: 

Magdalena Szulc-Brzozowska (REDAKTOR NACZELNY), Karina Dudzik (SEKRETARZ), Janusz Bień, Marzena Górecka, Zofia Kolbuszewska, Urszula Paprocka-Piotrowska

 

Adres Redakcji/Editorial Office Address:

Instytut Filologii Germańskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

W przygotowaniu : Tom LXV/2017

RH Informacje ogólne_tom LXV / 2017

 

Procedura recenzji artykułów w „Rocznikach Humanistycznych”

 

  1. Do każdego artykułu złożonego w Rocznikach Humanistycznych” powinno być dołączone oświadczenie autora (wzór oświadczenia).

  2. Do sporządzenia recenzji artykułów przeznaczonych do publikacji w „Rocznikach Humanistycznych” zapraszani są specjaliści posiadający uznany dorobek w dziedzinie możliwie najbliższej problematyce recenzowanego tekstu.

  3. Każdy tekst przeznaczony do publikacji przedstawiany jest do zaopiniowania dwóm recenzentom (wzór recenzji w języku polskim / angielskim).

  4. Recenzenci reprezentują ośrodki naukowe inne niż autor (autorka) recenzowanej pracy i nie znają jego (jej) tożsamości.

  5. Opinia recenzenta przedstawiana jest autorowi pracy anonimowo.

  6. W wypadku sprzecznych opinii recenzentów kolegium redakcyjne może podjąć decyzję o skierowaniu jej do kolejnego recenzenta.

 

RH na stronie TN KUL:

 

Tom LXIV/2016

Tom LXIII/2015

Tom LXII/2014

Tom LXI/2013

 

Tomy archiwalne

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2017, godz. 20:55 - Edyta Kociubińska