RH.png

ROCZNIKI HUMANISTYCZNE, zeszyt 5: NEOFILOLOGIA

ISSN 0035-7707

 

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL:

Enrique Balmaseda Maestu, Anna Bondaruk, Grete Dalmi, Aidan Doyle, Thomas Pittrof, François Rosset, Ramón González Ruiz, Marek Jakubów, Paweł Matyaszewski, Anna Rutka, Marzena Watorek, Witold Wołowski

 

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: 

Janusz Bień (REDAKTOR NACZELNY), Edyta Kociubińska (SEKRETARZ), Marzena Górecka, Urszula Paprocka-Piotrowska, Magdalena Szulc-Brzozowska, Katarzyna Wołowska

 

Adres Redakcji/Editorial Office Address:

Instytut Filologii Romańskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

Witryna internetowa czasopisma:

http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh

 

W przygotowaniu:

Tom LXVI / 2018

Studia z literatur romańskich / Studies in Romance Literatures

 

Zaproszenie do publikacji / Call for Papers

Tom LXVII / 2019

Studia z językoznawstwa romańskiego / Studies in Romance Linguistics

 

 

RH z.5 na stronie TN KUL:

Tom LXV/2017

Tom LXIV/2016

Tom LXIV/2016 Zeszyt specjalny

"Aktualne badania młodych niderlandystów w Europie Środkowej"

Tom LXIII/2015

Tom LXII/2014

Tom LXI/2013

Tom LX/2012

 

Tomy archiwalne

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2018, godz. 20:50 - Edyta Kociubińska