Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej

dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL

Przyjęcia interesantów w sem. zimowym 2017/18:

wtorek 12.30-13.30, biuro 345

 

E-mail: wolowska@kul.pl

Tel./fax +48 81 445 43 45

Rada Instytutu Filologii Romańskiej

Dziekan WNH

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
Dyrektor IFR

dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL (przewodnicząca Rady)
Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr hab. Janusz Bień, prof. KUL

dr hab. Edyta Kociubińska

prof. dr hab. Paweł Matyaszewski

prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

dr hab. Sebastian Piotrowski

prof. dr hab. Dorota Śliwa

dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
Przedstawiciele młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych

dr Paulina Mazurkiewicz

dr Tomasz Niestorowicz
Przedstawiciel studentów doktorantów

mgr Marlena Siwek
Przedstawiciele studentów

Jakub Duralak (studia I stopnia)

Tomasz Warchoł (studia II stopnia)

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2017, godz. 23:25 - Edyta Kociubińska