Sekcje tematyczne są integralną częścią Koła Filozoficznego. Każdy członek KFS KUL może powołac sekcje za zgodą zarządu. Podejmujący się sekcji, przestrzegając statut KFS KUL, realizują cel "pogłębianie zamiłowania i sprawności pracy naukowej jego członków w zakresie filozofii". Cel ten realizują poprzez spotkania dyskusyjne, prelekcje, wspólną analize tekstów. Sekcje najczęściej znajdują się pod nadzorem pracownika naukowego w stopniu doktora. Do sekcji może należec każdy student zainteresowany zdobyciem wiedzy na dany tamat, bądź pogłębieniem jej.

Autor: Jerzy Gwiazda
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2014, godz. 14:43 - Michał Kasiarz