W dniach 3-7 kwietnia 2017 roku odbędzie się LIX Tydzień Filozoficzny, organizowany przez Koło Filozoficzne Studentów KUL.

 

Temat Źródła filozofii europejskiej nawiązuje do wprowadzonego przez Karla Jaspersa rozróżnienia między historycznymi początkami filozofii a jej źródłami. Przez źródła filozofii Jaspers rozumie stale od nowa wypływające impulsy pobudzające do filozofowania, dzięki którym współczesna filozofia staje się istotna, dawniejsza zaś – zrozumiała. Wymienia on trzy podstawowe źródła filozofowania: zdumienie, wątpienie, doświadczenie sytuacji granicznych, takich jak winy i śmierć. Tak rozumiane źródła będą patronowały kolejnym dniom tygodnia oraz sesjom naukowym.

 

Autor: Kacper Sakowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2017, godz. 00:11 - Kacper Sakowicz