Spotkania studentów z pracodawcą to prosty sposób prezentacji firmy oraz budowania jej marki w środowisku akademickim. Spotkanie takie może przyjąć następujące formy:


 

ZORGANIZOWANIE SESJI SZKOLENIOWYCH, TRENINGÓW UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH

 

Zachęcamy do wizyty przedstawicieli firmy i przeprowadzenia warsztatu tematycznego dla studentów i absolwentów. Przekazywana wiedza będzie wyjątkowo cenna, gdyż oparta o doświadczenie praktyków biznesu. To również doskonały sposób na promocję firmy w środowisku akademickim jako atrakcyjnego pracodawcy. Może to być także okazja nawiązania relacji i znalezienia wśród uczestników szkolenia potencjalnych ambasadorów firmy, kandydatów na staże, praktyki lub do pracy.


 

ZORGANIZOWANIE PREZENTACJI FIRMY/INSTYTUCJI NA UNIWERSYTECIE

 

Zasadniczym celem spotkania jest przedstawienie studentom firmy/instytucji w charakterze pracodawcy. Z tej formy kontaktu z potencjalnymi pracownikami korzysta rocznie kilkunastu pracodawców.


 

STUDENCKIE TARGI PRACY I PRAKTYK

 

Targi stanowią znakomitą okazję do nawiązania pierwszego kontaktu z kandydatami oraz budowania wizerunku firmy jako rzetelnego i przyjaznego pracodawcy. Do tej pory zorganizowaliśmy dwanaście edycji targów. Inicjatywa ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem pracodawców, studentów oraz absolwentów lubelskich uczelni wyższych.


 

 Jako Biuro Karier zapewniamy Państwu możliwość bezpłatnego skorzystania z sali, promocję wydarzenia oraz przeprowadzenie zapisu uczestników. Z Państwa strony oczekujemy przedstawienia tematu spotkania, przygotowania plakatów, informacji graficznych, informujących o wydarzeniu z dodanym logotypem Biura Karier.

 

W sprawie spotkań ze studentami prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Karier pod numerem telefonu (81)445–41-31 lub (81)445–41-32 bądź mejlowo praca@kul.pl

 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2017, godz. 14:40 - Marta Szymańska-Jarosz