studia_prawnicze_kul_2016_nr_4 (online)

 

Studia Prawnicze KUL 4/2016

SPIS TREŚCI

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Rafał BERNAT, Charakter prawny klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

 

Emilia CZEPCZYŃSKA, Kształtowanie się jednolitego systemu oświaty w II Rzeczypospolitej

 

Jan DYTKO, Wyłączenie członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Marcin MARCINKO, Zasady i normy międzynarodowego prawa humanitarnego w wybranych populacjocentrycznych doktrynach przeciwpowstańczych

 

Piotr MOŻYŁOWSKI, Efektywność egzekucji administracyjnej w Polsce w latach 2010 – 2014

 

Anna SZAFRANEK, Przemoc wśród osób starszych a sumienie jej sprawców – aspekt etyczny i społeczno-prawny

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Katarzyna ARCISZEWSKA, Agnieszka WOJCIESZAK, Droit moral, które nie ma nic wspólnego z moralnością czyli o autorskich prawach osobistych w systemie prawa francuskiego

Agnieszka OGRODNIK-KALITA, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 maja 2015 r., III CZP 19/15

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Orzeczenie w sprawie Wasserstrom v. Sekretarz Generalny ONZ (tłum. Kinga Stasiak)

 

RECENZJE

Ch. Minelli, Rationabilitas e codificazione canonica. Alla ricerca di un linguaggio condiviso, G. Giapichelli Editore, Torino2015, ss. 210. (rec. Leszek Adamowicz)

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Zmieniać Konstytucję, czy nie zmieniać? 58 Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Zamość, 2-4 czerwca 2016 r. (Ilona Grądzka)

 

„Current Health Issues  in Central  and Eastern Europe”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa,  Lublin 3 czerwca 2016 (Katarzyna Kułak-Krzysiak)

 

 „Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych”, Ogólnopolska konferencja naukowa, Dwikozy 13-14 września 2016 r. (Anna Tunia)

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

DIARIUSZ (oprac. Anna Szarek-Zwijacz, Sławomir Graboń)

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2017, godz. 18:10 - Zuzanna Gądzik