spnjo_kolka

 

Uprzejmie informujemy, że na podstawie §17 ust. 1 Regulaminu studiów KUL oraz Zarządzenia Rektora KUL z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia liczby bezpłatnych punktów ECTS dla zajęć nieobjętych planem studiów, studenci mogą NIEODPŁATNIE rozszerzać swój program o wybrane zajęcia, w tym także zajęcia lektoratowe
Jeśli chcą Państwo, korzystając z tej możliwości, uczestniczyć w zajęciach językowych (zdać egzamin), zapraszamy do sekretariatu SPNJO ze stosowną zgodą Dziekana w terminie do dnia 31 października.

Wzór podania znajdą Państwo poniżej:

podanie_ects
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie SPNJO (pok. 230 B GG).

podanie_ects_instrukcja

podanie_ects_z_komentarzami

 

Serdecznie zapraszamy.:)

egzaminy_poprawkowe

 

Poniżej zamieszczamy listy osób zdających egzaminy poprawkowe z języków obcych we wrześniu 2017...

lista_egz_nowoz_wrzesien_2017_calosc

lista_egz_lacina_wrzesien_2017_calosc

 

*W celu szybkiego odnalezienia własnego numeru albumu można skorzystać ze skrótu Ctrl+F (Znajdź).

 

Instrukcja dla uczestników egzaminów poprawkowych z języków nowożytnych oraz języka łacińskiego:

 

  • Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 15 minut wcześniej  przed podaną salą.
  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.
  • Na egzamin należy obowiązkowo zabrać przybory do pisania.