14.09.2018 - 30.06.2020

Egzamin CEF B2/B2+

b2

 

Uprzejmie informujemy, że studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2017/18, obowiązkowy lektorat języka obcego nowożytnego kończą egzaminem na poziomie CEF B2 (studia I stopnia) oraz B2+ (studia jednolite magisterskie).

Studenci studiów studiów II stopnia zajęcia językowe kończą na poziomie CEF B2+.

 

Charakterystyka poziomu B2+

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2+ rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach dotyczących specyfiki zawodowej oraz rozumie i prowadzi dyskusje z użyciem języka specjalistycznego.

Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka bez szczególnego wysiłku.

Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne (np. autoprezentacja, prezentacja, dyskusja etc) i pisemne (np. memorandum, streszczenie artykułu, list transakcyjny, aplikacyjny, raport etc) oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań oraz swoje sugestie, preferencje

Osoba posługuje się regułami gramatycznymi i narzędziami językowymi opisanymi na poziomie B2 CEFR z uwzględnieniem języka specjalistycznego.

12.12.2018 - 31.12.2018

10th Legal Forum - WYNIKI

konf

Poniżej zamieszczamy listę zwycięzców i laureatów 10th Legal Forum, które odbyło się na naszym Uniwersytecie 12 grudnia 2018 r.

 

ZWYCIĘZCY (w kolejności alfabetycznej):

  • Tomasz Goszczycki
  • Karolina Janikowska
  • Wiktoria Kierepka
  • Karolina Kręcisz
  • Anna Niewczas
  • Julia Pokrzepa

W/w studenci zwolnieni są z całości egzaminu na zakończenie lektoratu pod warunkiem spełnienia warunków §13 regulaminu konkursu:

regulamin_x_legal_forum_2018

 

LAUREACI (w kolejności alfabetycznej):

  • Ewa Biel
  • Ewelina Mirończuk
  • Piotr Sztyler

W/w studenci zwolnieni są z części ustnej egzaminu  na zakończenie lektoratu z maksymalną ilością punktów.

 

Serdecznie gratulujemy !

 

Składamy także podziękowania członkom komisji w składzie:

Pan dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL (WPPKiA KUL)

Pan dr Delaine Swenson, prof. KUL (WPPKiA KUL)

Pani mgr Marzena Rzeszót (WPPKiA KUL)

Pani mgr Marta Cechowicz (SPNJO KUL)

Pani mgr Marlena Iglik (SPNJO KUL)

Pani mgr Beata Panasiuk (SPNJO KUL)

Pani mgr Anna Rejniewicz (SPNJO KUL)

za trud wniesiony w przygotowanie i ocenę uczestników konkursu.
 
Relację z wydarzenia można obejrzeć w zakładce GALERIA

puzzel

 

Poniżej zamieszczamy terminy konsultacji pracowników SPNJO w semestrze zimowym 2018/19:

 

termin_konsultacji_semetr_zimowy_2018_2019