28.11.2017 - 31.05.2018

Egzamin CEF B2/B2+

b2

 

Uprzejmie informujemy, że studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2017/18, obowiązkowy lektorat języka obcego nowożytnego kończą egzaminem na poziomie CEF B2.

Studenci studiów studiów II stopnia zajęcia językowe kończą na poziomie CEF B2+.

 

Charakterystyka poziomu B2+

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2+ rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach dotyczących specyfiki zawodowej oraz rozumie i prowadzi dyskusje z użyciem języka specjalistycznego.

Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka bez szczególnego wysiłku.

Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne (np. autoprezentacja, prezentacja, dyskusja etc) i pisemne (np. memorandum, streszczenie artykułu, list transakcyjny, aplikacyjny, raport etc) oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań oraz swoje sugestie, preferencje

Osoba posługuje się regułami gramatycznymi i narzędziami językowymi opisanymi na poziomie B2 CEFR z uwzględnieniem języka specjalistycznego.

gavel

Wydział Prawa i Administracji oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

wspólnie z

Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego  oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

serdecznie zapraszają na VI Międzyuczelnianą Konferencję Prawniczą

 

 pod Honorowym Patronatem

Prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego, Rektora UMCS oraz

Ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL

 

CREATION AND EXTINCTION OF STATEHOOD

IN INTERNATIONAL LAW

17 maja 2018 sala 202

(II piętro –sala posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UMCS)

 

9.00 - 9.20   Otwarcie konferencji

9.20 – 10.10   Creation of States (I)

 

 • Creation of States in International Law (Anna Szafrańska i Mateusz Kowalski – UMCS)
 • Creation of States by the Unlawful Use of Force (Marta Cisek i Magdalena Mikoś – UMCS)
 • The Creation of States by International Dispositive Powers – Treaties, Collective Recognition and International Organizations (Marek Mierzwa i Krzysztof Niewęgłowski – UMCS)
 • Secession as a Method of the creation of States (Dominika Pudło i Kamila Michalska - UMCS)
 • Secession without Permission of a State – Is It Really a Good idea? (Wojciech Bubeła – KUL)

 

10.10 – 10.20 - Przerwa

10.20 – 11.10      Creation of States (II)

 

 • International Recognition of SADR and Western Sahara Controversies. Legal and Political Background (Marcin Bubicz – UMCS / KUL)
 • The Creation of Republic of Kosovo in International Law (Eliza Błachnio i Ewelina Całczyńska)
 • International Kosovo Status ( Iwona Cholewa – KUL)
 • Cecession and EU Membership (Natalia Ściuba i Natalia Tomasiak – UMCS)
 • Independence and Secession in Modern International Law ( Dagna Kozub i Michał Wróblewski – UMCS)

 

11.10  - 11.20   Przerwa

11.20 - 12.00    Extinction of Statehood

 

 • The Extinction of States in modern International Law (Aleksandra Grzyb i Paweł Gruszczyk – UMCS)
 • Involuntary Extinction of Statehood – Presented by Hyderabad and Vietnam Examples (Karolina Niemiec i Anna Podlasek – UMCS)
 • The Acquisition of Territory under International Law in the Context of State Extinction (Patryk Patoleta – UMCS)
 • Extinction of Statehood – Occupied territories of Georgia by Russia (Maka Mokia I Juna Iriauli – KUL)
 • Lithuanias’s Statehood in the USSR : Two perspectives (Zivile Galdikaite – UMCS)

 

12.10 - 12.20    Przerwa

12.20 - 13.20    Recognition of States and Governments (I)

 

 • Recognition of States in Modern International Law – Brief History and Theories (Izabela Parcheta – UMCS)
 • Diplomatic Recognition of States and Governments – Where International Law Meets Political Affairs (Wojciech Bikowski – UMCS)
 • One Man’s State is another Man’s Business? The Competing Theories of State Recognition (Jakub Domański – UMCS)
 • Secession of South Sudan – Slow Formation and Slow Decline? (Karol Sułkowski i Piotr Stroński – UMCS)
 • The Term ‘Recognition” in International Law in the context of “States” and “Governments” and with Relation to EU Member States (Ewa Banach – KUL)
 • The Recognition of States and Governments under International Law (Paweł Mardarowicz – UMCS)

 

13.20- 13.30    Przerwa

13.30- 14.20    Recognition of States and Governments (II)

 • International Recognition of Kosovo (Magdalena Różańska – KUL)
 • Recognition of Kosovo – Historical, International and Legal Aspects (Aleksandra Nowacka – UMCS)
 • A State or not a State? (Olimpia Mikoda – KUL)
 • How to Destroy a Country? (Damian Kozicki – UMCS)
 • The Existence of the Principality of Sealand in the light of the Existing System of Recognition of States and Governments (Joanna Raszewska – UMCS)

 

14.20 – 14.30   Przerwa

14.30 – 15.10  State Succession

 • From the Ottoman Empire to the Republic of Turkey – Responsibility, Continuity, and State Identity ( Małgorzata Szwed – UMCS)
 • Issue and Theories about State Succession (Dawid Tasak – UMCS)
 • Citizen’s Status According to Succession of States in International Law (Martyna Madetko i Piotr Jaroń – UMCS)

 

15.10  Zamknięcie Konferencji

24.04.2018 - 04.05.2018

VIII Forum Psychologiczne - WYNIKI

psyc-internship-banner_green_border_2

Poniżej zamieszczamy listę zwycięzców i laureatów VIII Forum Psychologicznego, które odbyło się na naszym Uniwersytecie 24 kwietnia 2018

ZWYCIĘZCY (w kolejności alfabetycznej):

 • Darya  Biaheza
 • Artur Bielecki
 • Paulina Chaciołka
 • Katarzyna Choda
 • Aleksandra Gontarz
 • Magdalena Karasińska
 • Kamila Kosmala
 • Lena Smolarek
 • Vladimir Vershinin

W/w studenci zwolnieni są z całości egzaminu na zakończenie lektoratu z oceną bardzo dobrą.

 

LAUREACI (w kolejności alfabetycznej):

 • Daria Bieniek
 • Maria Kierepka
 • Magda Kowalska

W/w studenci zwolnieni są z części ustnej egzaminu  na zakończenie lektoratu z maksymalną ilością punktów.

 

Serdecznie gratulujemy !

 

Składamy także podziękowania członkom komisji w składzie:

s. dr hab. Beata Zarzycka (WNS KUL)

Pani mgr Dorota Szymczyk (SPNJO KUL)

Pani mgr Agnieszka Kłos-Dacka (SPNJO KUL)

Pani mgr Magdalena Matys (SPNJO KUL)

Pani mgr Barbara Okulska (SPNJO KUL)

za trud wniesiony w przygotowanie i ocenę uczestników konkursu
konkurs_jezykowy
Zapraszamy wszystkich studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do wzięcia udziału w kolejnej edycji Wielkiego Konkursu Językowego.
Jeżeli:
 • Lubisz uczyć się języków!
 • Pasjonujesz się kulturą różnych krajów!
 • Jesteś ambitny i chcesz rozwijać swoje pasje!
Weź udział w naszym konkursie !!!

 

Terminy zgłoszeń:

konkurs z języka angielskiego: 7 maja 2018

konkurs z języka hiszpańskiego: 7 maja 2018

konkurs z języka łacińskiego: 18 maja 2018

Zgłoszeń na konkurs należy dokonywać za pomocą FORMULARZA
 
Konkurs z języka angielskiego odbędzie się w następujących terminach:
część pisemna: 11 maja godz. 9 30 - 11 30 sala 243 GG
część ustna: 11 maja godz. 11 30 sala 243 GG
Konkurs z języka łacińskiego odbędzie się w następujących terminach:
część pisemna: 22 maja godz. 14 00 - 17 00
część ustna: 29 maja godz. 14 00
 
Szczegółowy regulamin dostępny jest poniżej:

regulamin_konkursu_jezykowego_2018_angielski

competition_sample_2018_with_key-1

 

regulamin_konkursu_jezykowego_2018_hiszpanski

 

regulamin_konkursu_jezykowego_2018_lacina

Serdecznie zapraszamy !!!

Instytut Europeistyki KUL

Koło Naukowe Studentów Europeistyki „EURO-KUL”

oraz

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL

serdecznie zapraszają wszystkich studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do wzięcia udziału w
III edycji Konkursu

European Public Speaking Competition

studenci KUL zaprezentują wystąpienia
w języku angielskim

zgodne z hasłem tegorocznej edycji Konkursu:

„Promoting European Union’s values through Erasmus Plus Program

Główną Nagrodą w Konkursie jest:

płatny miesięczny staż w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego

Krzysztofa Hetmana w Brukseli

Dodatkowymi nagrodami w Konkursie są gadżety ufundowane przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz inne atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Konkurs odbędzie się dnia 9 maja 2018 r. o godz. 10 w Collegium Iuridicum KUL
przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie

 

Konkurs organizowany jest z inicjatywy studentów European Studies.

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ POPRZEZ ELEKTRONICZNY FORMULARZ REJESTRACYJNY DOSTĘPNY TUTAJ 
do dnia 29 kwietnia 2018 roku!

ODWIEDŹ NASZE WYDARZENIE NA FACEBOOKU!

patron

puzzel

 

Poniżej zamieszczamy terminy konsultacji lektorów SPNJO w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018:

termin_konsultacji_semetr_letni_2017_2018