Prodziekan ds. studiów doktoranckich
ks. prof. dr hab. Marian Zając ogłasza
konkurs na stypendia doktoranckie
na rok akademicki 2018/2019

dla studentów doktorantów studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

 

Wypełniony wniosek wraz z opisanymi załącznikami (oryginały do wglądu) należy składać w Dziekanacie WT (pokój C-841) do dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

DO POBRANIA: 

regulamin

wzór wniosku

kryteria oceny

 

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2018, godz. 12:14 - Ewa Zięba