Dr Wiktor Razmus  e-mail: wrazmus@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe

Zagadnienia związane z oddziaływaniem marki produktu na zachowania konsumenckie, pomiar wizerunku marki produktu, relacje konsument-marka, konsumpcja ostentacyjna, spostrzeganie społeczne, pomiar sukcesu przedsiębiorczego, uwarunkowania sukcesu przedsiębiorczego. 

 

Kariera naukowa

2013 doktor psychologii

2009 magister psychologii

 

Publikacje

 

 

 • Laguna, M., Mielniczuk, E., Razmus, W. (2019). Test of the bifactor model of job-related affective well-being. Europe's Journal of Psychology.
 • Razmus, M., Razmus, W., Stachyra, A., Castonguay, A., Sabiston, C. (2018). Psychometric properties of the Polish version of the Body and Appearance Self-Conscious Emotions Scale (BASES). Annals of Psychology, in press
 • Łaguna, M., Razmus, W. (2018). Nowe wyzwania w analizie danych: Wprowadzenie. Polskie Forum Psychologiczne, 23 (2), 227-234, DOI: 10.14656/PFP20180201
 • Razmus, W., Mielniczuk, E. (2018). Błąd wspólnej metody w badaniach kwestionariuszowych. Polskie Forum Psychologiczne, 23 (2), 277-290, DOI: 10.14656/PFP20180204
 • Razmus, W., Laguna, M. (2018). Dimensions of entrepreneurial success: A multilevel study on stakeholders of micro-enterprises. Frontiers in Psychology, 9:791.DOI:10.3389/fpsyg.2018.00791
 • Razmus, M., Razmus, W. (2017). Evaluating the psychometric properties of the Polish version of the Body Appreciation Scale-2. Body Image, 23, 45-49. DOI:10.1016/j.bodyim.2017.07.004
 • Gorbaniuk. O., Razmus, W., Slobodianyk, A., Mykhailych, O., Troyanowskyj, O., Kashchuk, M., Drako, M., Dioba, A., Кolisnyk, L. (2017). Searching for a common methodological ground for the study of politicians' perceived personality traits: A multilevel psycholexical approach. Journal of Research in Personality, 70, 27-45. DOI: 10.1016/j.jrp.2017.05.004
 • Razmus, W., Łaguna, M. (2017). Brand Engagement in Self-Concept: Scale properties and the global nature of the construct. Current Psychology, in press. DOI: 10.1007/s12144-017-9584-x
 • Gorbaniuk, O., Razmus, W., Firlej, K., Lebiedowicz, A., Leszczyński., M. (2017). Measuring corporate personality: A critical review and new insights. Journal of Brand Management, 5, 423-438. DOI: 10.1057/s41262-017-0042-8

 • Laguna, M., Razmus, W., Żaliński, A. (2017). Dynamic relationships between personal resources and work engagement in entrepreneurs. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 90(2), 248-269. DOI: 10.1111/joop.12170
 • Laguna, M., Mielniczuk, E., Razmus, W., Moriano, J.A., Gorgievski, M.J. (2017). Cross-cultural and gender invariance of the Warr (1990) job-related well-being measure. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 90(1), 117-125. DOI: 10.1111/joop.12166
 • Razmus, W., Jaroszyńska, M., & Palęga, M. (2017). Personal aspirations and brand engagement in self-concept. Personality and Individual Differences, 105, 294–299. DOI: 10.1016/j.paid.2016.10.018

 • Gorbaniuk, O., Razmus, W., Kawa, K., Mykhailych, O. (2015). Методичне забезпечення оцінки іміджу особистості політиків. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2, 36-47. 
 • Laguna, M., Żaliński, A., Razmus, W. (2015). Reciprocal relationships between self-efficacy, positive affect, and work engagement in entrepreneurs. W: Y. Griep, T. Vantilborgh, J. Hofmans, S. De Gieter, R. Pepermans (red.) Small Group Meeting European Association of Work and Organizational Psychology, s. 37. Bruksela: Vrije Universiteit Brussel.

 • Łaguna, M., Purc, E., Razmus, W., Błaszczyk, M., Gawrońska, K. (2015). Podejmowanie szkoleń a kultura i klimat organizacyjny. Organizacja i Kierowanie, 2 (167), 141 - 154.
 • Razmus, W., Łaguna, M. (2014). Heineken czy Żubr? Znaczenie popazproduktowych właściwości marek produktów spożywczych. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 11(60), 195-203.
 • Razmus, W. (2012). Skala Konstruowania Siebie przez Marki (KSM): polska adaptacja skali Brand Engagement in Self-Concept (BESC). Marketing i Rynek, 8, 15-19.
 • Razmus, W. (2011). Wizerunek marki na niskowysiłkowym torze przetwarzania danych. Marketing i Rynek, 8, 16-20.
 • Razmus, W., Gorbaniuk, O. (2011). Skojarzenia z kategorią produktu jako podstawa personifikacji marki. Marketing i Rynek, 7, 23-33.
 • Razmus, W., Slobodianyk, O., Nuckowski, B. (2011). „Особистість брендів” найбільших мобільних операторів в Україні [„Osobowość marek” największych operatorów telefonii komórkowej na Ukrainie.] Маркетинг в Україні, 1, 62-67 (w języku ukraińskim).
 • Razmus, W. (2010). Metody pomiaru wizerunku marki. Marketing i Rynek, 6, 10-15.
 • Razmus, W. (2010). Struktura wiedzy o marce. Marketing i Rynek, 5, 9-14.
 • Gorbaniuk, O., Razmus, W., Lewicka, D. (2010). Wizerunek Białorusi, Rosji i Ukrainy wśród Polaków: analiza wolnych skojarzeń. Roczniki Nauk Społecznych, 2 (38), 181-206.
 • Gorbaniuk, O., Razmus, W., Bogusz, M. (2010). Імідж України на тлі інших держав у свiтлі концепції „особистості країни” [Wizerunek Ukrainy na tle innych krajów świata z perspektywy koncepcji „osobowości kraju”]. Соціальна психологія, 41(3), 75-90 (w języku ukraińskim).
 • Gorbaniuk, O., Kowal, H., Razmus, W. (2009). Лексикальна таксономія і факторна структура рис особистості, асоційованих з брендами. [Taksonomia i struktura cech osobowości kojarzonych z markami: badanie ukraińskich konsumentów.] Соціальна психологія, 3, 24-39 oraz Соціальна психологія, 4, 41-54 (w języku ukraińskim).
 • Gorbaniuk, O., Razmus, W., Mazierski, K., Michaluk, E. (2009). Influence of negation and kind of suggestion on effectiveness of imperative advertising slogans. (W:) A. Błachnio i A. Przepiórka (red.) Closer to Emotions III, s. 183 - 207, Lublin: Wydawnictwo KUL
 • Gorbaniuk, O., Razmus, W. (2009). Структура ассоциаций с брендами среди украинских потребителей [Struktura skojarzeń z markami wśród ukraińskich konsumentów]. Маркетинговые исследования в Украине, 32(1), 76-87 (w języku rosyjskim).

 

Konferencje

 

 • Razmus, W., Pamuła, P., Wojturska, M., Gierlicka, P., Kapica, M., Fryc., P. (2018, wrzesień). Czy warto ubierać się u „Prady”? Społeczne korzyści z konsumpcji luksusowych marek. Referat wygłoszony na XV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Lublin. 
 • Razmus, W., Łaguna, M. (2018, lipiec). Do entrepreneurs’ personal resources predict business success? Self and peer rating perspectives. Plakat zaprezentowany na 19 Międzynarodowej Konferencji European Conference on Personality, Zadar.
 • Razmus, W., Łaguna, M. (2018, maj). Społeczne postrzeganie sukcesu przedsiębiorczego i jego związek z zasobami osobistymi przedsiębiorców - podsumowanie. Referat wygłoszony na III Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Lublin. 
 • Łaguna, M., Razmus, W., Żaliński, A. (2018, maj). Dynamiczne mechanizmy łączące zasoby osobiste i zaangażowanie w pracę oraz sukces w działaniu przedsiębiorców – podsumowanie. Referat wygłoszony na III Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Lublin. 
 • Razmus, W., Jaroszyńska, M. (2017, wrzesień). Model płytkiego przetwarzania reklam Roberta Heatha: Marketingowy wymysł czy przydatna koncepcja? Referat wygłoszony na 36 Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk. 
 • Razmus, W., Mielniczuk, E. (2017, wrzesień). Błąd wspólnej metody w badaniach kwestionariuszowych. Referat wygłoszony na 36 Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk. 
 • Razmus, W., Łaguna, M., Malec, J., Kostrzewa, P., Banaś, A., Drozdowska, A., Kociuba, J. (2016, wrzesień). Ludzka twarz sukcesu, czyli jak partnerzy biznesowi postrzegają sukces przedsiębiorczy. Referat wygłoszony na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław. 
 • Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2016, maj). Afekt w pracy: Porównanie alternatywnych modeli struktury czynnikowej. Referat wygłoszony na II Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot.
 • Mielniczuk, E. Razmus, W., Łaguna M. (2016, kwiecień). Równoważność kulturowa  czteroczynnikowego modelu afektu w pracy. Referat wygłoszony na IV Zjeździe Sekcji Międzykulturowej PSPS, Lublin.
 • Żaliński, A., Laguna, R., Razmus, W. (2015, grudzień). Entrepreneurship as a form of labor market inclusion: The role of personal resources in entrepreneurial activities. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "Building Inclusive Communities: Neighborhoods to Nations Global Conference", Boston, USA.
 • Laguna, M., Źaliński, A., Razmus, W., (2015, wrzesień). Reciprocal relationships between Self-efficacy, positive affect, and work engagement in Entrepreneurs. Referat wygłoszony na Small Group Meeting European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Bruksela.
 • Razmus, W., Mielniczuk, E., (2015, wrzesień). Kontrolowanie błędu wspólnej metody (common metod bias) w badaniach kwestionariuszowych. Warsztat poprowadzony na XII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź.
 • Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2015, wrzesień). Afekt w pracy przedsiębiorców – Analiza struktury czynnikowej. Plakat zaprezentowany na XII Zjaździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź.
 • Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2015, lipiec). Self-efficacy, positive affect, and entrepreneurial success: Longitudinal relations. Referat wygłoszony na 14 Europejskim Kongresie Psychologii, Mediolan.
 • Razmus, W. (2015, lipiec). Conceptualization and measuring brand image in motivational perspective. Plakat zaprezentowany na 14 Europejskim Kongresie Psychologii, Mediolan. 
 • Razmus, W., Gorbaniuk. O., Mykhailych, O., Troyanowskyj, O., Kashchuk, M., Bordun, M., Dioba, A., Кolisnyk, L. (2015, lipiec). Does politician’s image matter? Perceived personality traits of politicians and political preferences. Plakat zaprezentowany na 14 Europejskim Kongresie Psychologii, Mediolan. 
 • Wałachowska, K., Zych, K., Wajda, A., Razmus, W. (2015, lipiec). Polish adaptation of the authentic leadership questionnaire. Plakat zaprezentowany na 14 Europejskim Kongresie Psychologii, Mediolan.
 • Razmus, W., Czajka, K., Kłosowska, U., Skrzypczak, T., Śliwka, K., Tomalska, A., Wójcik, M., Zaniewska, M. (2015, czerwiec). Rozbieżności Ja a konstruowanie siebie przez marki. Plakat zaprezentowany na VI Ogólnopolskiej Konferencji Bliżej Emocji, Lublin.
 • Razmus, W. (2015, maj). Konstruowanie siebie przez marki: Kompensacja braków w obrazie siebie czy ekspresja Ja realnego? Referat wygłoszony na IX Zjeździe ASPE, Gdańsk.
 • Purc, E., Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, grudzień). Czy odniosłeś sukces? Wskaźniki sukcesu przedsiębiorczego. Plakat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacje w Praktyce, Lublin.
 • Ujas, J., Purc, E., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, listopad). Innovation in organisation: The role of self-efficacy and work-related affect in employees. Plakat zaprezentowany na międzynarodowej konferencji What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies, Warszawa.

 • Razmus, W., Łaguna, M. (2014, październik). Konstruowanie siebie przez marki: Ogólny charakter konstruktu i jego wartość wyjaśniająca. Referat wygłoszony na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Psychologia - Konsumpcja - Jakość życia, Katowice.
 • Razmus, W., Gorbaniuk. O., Bordun, M., Dioba, A., Кolisnyk, L., Troyanowskyj, O., Kashchuk, M., Mykhailych, O. (2014, wrzesień). Postrzegane cechy osobowości polityków a preferencje polityczne: Wybory prezydenckie na Ukrainie 2014. Referat wygłoszony na XI Zjeździe PSPS, Warszawa.
 • Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, lipiec). Positive beliefs, affects, and engagement: Gain spirals in entrepreneurs. Referat wygłoszony na 28 Międzynarodowym Kongresie Psychologii Stosowanej, Paryż.
 • Razmus, W. (2014, maj). Konceptualizacja i pomiar wizerunku marki w ujęciu motywacyjnym. Referat wygłoszony na VIII Zjeździe ASPE. Wrocław.
 • Razmus, W. (2013, wrzesień). Dlaczego ludzie kupują markowe produkty? Korzyści jako czynniki motywacyjne. Plakat przedstawiony na X Zjeździe PSPS, Kraków.
 • Razmus, W. (2013, kwiecień). Student choice: The meaning of university image. Referat wygłoszony na międzynarodowej wideo-konferencji "Młodzież studencka w warunkach globalizacji", Dniepropietrowsk - Moskwa - Charków - Symferopol.
 • Razmus, W., Łaguna, M. (2012, wrzesień). Psychologiczne uwarunkowania konstruowania siebie przez marki. Plakat przedstawiony na IX Zjeździe PSPS, Sopot.
 • Razmus, W.(2012, maj). Konstruowanie siebie przez marki. Psychologiczne aspekty posiadania marek. Plakat przedstawiony na VI Zjeździe ASPE, Lublin.
 • Drako, M., Razmus, W. (2011, listopad). Wiedza o kulturze organizacyjnej a wizerunek organizacji z perspektywy potencjalnych pracowników. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji "Tworzenie iluzji społecznych - wiedza w sferze publicznej", Lublin.
 • Gorbaniuk, O., Budzińska, A., Bożek, E., Czarnecka, E., Kowalska, M., Chmurzyńska, M., Woźny, M., Zygnerska, M., Szczepańska, N, Juros, K., Owczarek, M., Razmus, W. (2011, wrzesień).Struktura dyspozycji przypisywanych sobie i innym: analiza porównawcza. Plakat przedstawiony na XXXIV Zjeździe Naukowym PTP, Katowice.
 • Gorbaniuk, O., Czarnecka, E., Kowalska, M., Budzińska, A., Woźny, M., Zygnerska, M., Razmus, W., Szczepańska, N., Bożek, E., Juros, K. (2011, wrzesień). Dychotomia percepcji społecznej a struktura atrybucji dyspozycji z perspektywy podejścia leksykalnego w teorii cech. Referat wygłoszony na VIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Poznań.

 

Granty i stypendia

 

 • Grant badawczy "Walidacja skali do pomiaru zaangażowania w markę - badania pilotażowe" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Miniatura 2 (2018), kierownik projektu
 • Grant badawczy "Działania prospołeczne i zasoby osobiste: Badania podłużne" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Opus, współpraca z Universitá degli Studi di Roma "La Sapienza" (2017-2020), wykonawca projektu
 • Grant badawczy KUL "Zaangażowanie konsumenta w relacje z marką" 1/6-1-17-05-02-8304 (2017), kierownik projektu
 • Grant badawczy KUL "Identyfikacja z markami” 1/6-1-16-05-02-7754 (2016), kierownik projektu
 • Grant badawczy KUL "Konstruowanie siebie przez marki - perspektywa psychologiczna" 1/6-1-15-05-02-7207 (2015), kierownik projektu
 • Międzynarodowy grant badawczy "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego" (MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success) finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu HARMONIA 5, współpraca z Erasmus University of Rotterdam i Spanish University for Distance Education UNED (2014 - 2017), wykonawca projektu
 • Grant badawczy KUL "Psychospołeczne korzyści w wizerunku marki produktu" 1/6-1-14-05-02-5943 (2014), kierownik projektu
 • Grant badawczy MNiSW nr N N106 423440 "Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania podejmowania szkoleń” (2011-2014), wykonawca projektu
 • Grant badawczy KUL "Psychospołeczne korzyści w wizerunku marki produktu" 1/6-1-13-05-4908 (2013), kierownik projektu
 • Stypendium Collegium Ucrainicum (2009 – 2013)
 • Grant badawczy KUL "Struktura psychospołecznych korzyści w wizerunku marki” 1/6-1-12-05-3523 (2012), kierownik projektu
 • Staż naukowy w Tilburg School of Social and Behavioral Sciences  (01.10 – 31.10.2012)
 • Stypendium Fundacji Jana Pawła II (2004 – 2009)

 

Współpraca międzynarodowa

 

 • Współpraca przy realizacji projektu „Kulturowa równoważność skali Body Appreciation Scale-2” z ośrodkami: The Ohio State University, United States; Maastricht University, The Netherlands; University of Tehran, Iran; Anglia Ruskin University, United Kingdom (grudzień 2016 - obecnie);
 • Realizacja projektu naukowego „Wymiary spostrzeganych cech osobowości polityków na Ukrainie” z ośrodkami: Borys Grinchenko Kyiv University; National University Odessa Law Academy; Ukrainian Catholic University; O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv; National Mining University (kwiecień – czerwiec 2015);
 • Opieka nad realizacją projektu naukowego w ramach letniej szkoły w Rotterdamie „Toward policy relevant entrepreneurship research from a psychological perspective: Advanced research methods” (8 – 19 lipca, 2013).

 

Staże i wizyty studyjne

 

 • Wizyta studyjna w The Erasmus University, Rotterdam (22-26.11.2016);
 • Staż naukowy w Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (01.10 – 31.10.2012).

 

 

Osiągnięcia dydaktyczne

 

 • Promotor pomocniczy trzech rozpraw doktorskich;
 • Promotor pomocniczy kilkunastu prac magisterskich;
 • Przygotowanie autorskich programów zajęć dydaktycznych: (1) Psychologia zachowań konsumenckich (wykład); (2) Jakościowe metody badań marketingowych (konwersatorium); (3) Ilościowe metody badań marketingowych (konwersatorium); (4) Podstawy psychometrii (ćwiczenia); (5) Zaawansowane metody statystyczne: modele korelacyjne (warsztaty); (6) Zaawansowane metody analizy statystycznej danych marketingowych (warsztaty).

 

Recenzje dla czasopism i instytucji grantodawczych

 

 • Recenzowanie artykułów dla Redakcji: „European Journal of Marketing”, „Basic and Applied Social Psychology”,„Measurement and Evaluation in Counseling and Development”, „Baltic Journal of Management”,„Psychological Reports”, „Current Problems of Psychiatry”, „Psychologia Społeczna”, „Roczniki Psychologiczne”, „Przegląd Psychologiczny”; „Polish Psychological Bulletin”; „Health Psychology Report”; „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”.
 • Recenzowanie grantów badawczych NCN (konkurs OPUS).

 

Aktywność na rzecz szerszego środowiska

 

 • Koordynowanie realizacji badania marketingowego „Badanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów KUL” na potrzeby Działu Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu w ramach zajęć na V roku psychologii „Jakościowe metody badań marketingowych” (rok akademicki 2016/2017);
 • Koordynowanie realizacji badań marketingowych na potrzeby Targi Lublin SA w ramach zajęć na V roku psychologii „Jakościowe metody badań marketingowych” (rok akademicki 2015/2016);

 • Wykonawca projektu „PI PWP – NOWY MODEL REKRUTACJI – partnerstwo na rynku pracy” realizowanego w ramach EFS dla Podlaskiego Forum Doradztwa Kariery (luty – grudzień 2014);
 • Udział w projekcie „Innowacyjny model kooperacji dla rozwoju aktywności zawodowej pracownic powyżej 50 roku życia” realizowany w woj. lubelskim w ramach EFS dla firmy FUDA (czerwiec – lipiec 2013).

 

Przynależność do towarzystw naukowych

 

 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej;
 • Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej.

 

Organizacja konferencji naukowych

 

 • Członek Komitetu Organizacyjnego XV Zjazdu PSPS, Lublin 21-23 września 2018;
 • Członek Komitetu Naukowo-Organizacyjnego Small Group Meeting on Organizational Behavior, Lublin 26-28 kwiecień 2016;
 • Członek Komitetu Naukowo-Organizacyjnego IV Zjazdu Sekcji Międzykulturowej PSPS, Lublin 21-22 kwiecień 2016.

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2018, godz. 14:57 - Wiktor Razmus