Information about the Editorial Board and the Scientific Council

 

 ARTYKUŁY

O formalnej ontologii bytu i czasu (Streszcz.) 48

On the Formal Ontology of Being and Time (Sum.) 48

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-1

Irracjonalność jako argument przeciwko idealizmowi. Transcendentalizm Kanta i Husserla w świetle rozumienia irracjonalności Hartmanna (Streszcz.) 64

Irrationality as an Argument against Idealism: Kant’s and Hus­serl’s Transcendentalism in the Light of Hartmann’s Understanding of Irrationality (Sum.) 65

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-2

Refleksja nad relacją: literatura a religia w krytyce literackiej Geoffreya Hartmana (Streszcz.) 64

Reflexion on Relationship: Literature and Religion in the Lite­rary Critics of Geoffrey Hartman (Sum.) 65

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-3

Mądrość według Grimma (Streszcz.) 76

Grimm Wisdom(Sum.) 76

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-4

Przeobrażenia idei sprawiedliwości społecznej. Część I: Sprawiedliwość społeczna jako sprawiedliwość ogólna i rozdzielcza (Streszcz.) 97

Metamorphoses of the Idea of Social Justice. Part I: Social Justice as a Legal and Distributive Justice (Sum.) 97

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-5

Przeobrażenia idei sprawiedliwości społecznej. Część II: Sprawiedliwość społeczna jako sprawiedliwość wyrównawcza (Streszcz.) 113

Metamorphoses of the Idea of Social Justice. Part II: Social Justice as a Commutative Justice (Sum.) 114

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-6

Przeobrażenia idei sprawiedliwości społecznej. Część III: Sprawiedliwość społeczna jako idea solidarności i równości (Streszcz.) 132

Metamorphoses of the Idea of Social Justice. Part III: Social Justice as an Idea of Solidarity and Equality (Sum.) 132

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-7

Koncepcja uprawiania filozofii przyrody w ujęciu Tadeusza Wojciechowskiego — próba rekonstrukcji historyczno-filozoficznej (Streszcz.) 152

The Conception of Natural Philosophy in the View of Tadeusz Wojciechowski: An Attempt at Reconstruction (Sum.) 152

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-8

 

TŁUMACZENIA

Istota i cele filozofii historii (Streszcz.) 172

The Nature and Aims of a Philosophy of History (Sum.) 172

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-9

Przekonania dotyczące własnego położenia w świecie a problem śpiącej królewny (Streszcz.) 180

Self-Locating Belief and the Sleeping Beauty Problem (Sum.) 180

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-10

Fizykalistyczny panpsychizm (Streszcz.) 204

Fizykalistyczny panpsychizm (Sum.) 204

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-11

 

IN MEMORIAM

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-16

 

RECENZJE

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-12

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-13

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-14

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-15

 

 

Contents 209

Spis treści 211