EN:

Gassendi Polemicizes with Descartes (rev.: Pierre Gassendi, Dociekania meta­fizyczne, czyli wątpliwości i zastrzeżenia wobec metafizyki René Descartes’a i wobec jego odpowiedzi [Metaphysical Inquiries or Doubts and Reservations against the Metaphysics of René Descartes and against His Answer])  (Rev. Sta­nisław Janeczek)

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 66 (2018), nr 1

 
Strony/pages: 223-230  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-14

 

 

Informacja o autorze/Information about Author:

Ks. Prof. dr hab. Stanisław Janeczek — Katedra Historii Filozofii w Polsce na Wydziale Filozofii KUL, e-mail: janeczek@kul.lublin.pl

 
 

Cytowanie/Citation information:

Janeczek, Stanisław. 2018. Gassendi polemizuje z Descartes’em (rec.: Pierre GASSENDI, Dociekania metafizyczne, czyli wątpliwości i zastrzeżenia wobec metafizyki René Descartes’a i wobec jego odpowiedzi). "Roczniki Filozoficzne" 66, 1: 219-223, DOI: 10.18290/rf.2018.66.1-14.

 

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2018, godz. 14:50 - Anna Karczewska