EN:

A Very Short Introduction to Medieval Philosophy (rev.: John Marenbon, Medie­val Philosophy: A Very Short Introduction)  (Michał Buraczewski)

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 66 (2018), nr 1

 
Strony/pages: 219-223  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-13

 

 

Informacja o autorze/Information about Author:

Michał Buraczewski — student Wydziału Filozofii KUL, e-mail: Michal.buraczewski@gmail.com

 
 

Cytowanie/Citation information:

Buraczewski, Michał. 2018. Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii średniowiecznej (rec.: John MARENBON, Medieval Philosophy: A Very Short Introduction). "Roczniki Filozoficzne" 66, 1: 219-223, DOI: 10.18290/rf.2018.66.1-13.

 

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2018, godz. 14:48 - Anna Karczewska