EN:

Juliusz Domański, Władysław Seńko (1928–2017)

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 66 (2018), nr 1

 
Strony/pages: 207-214  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-16

 

 

Informacja o autorze/Information about Author:

Prof. dr hab. Juliusz Domański — emerytowany profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytutu Filologii Klasycznej UW; adres do korespondencji – e-mail: juldom@poczta.onet.pl

 
 

Cytowanie/Citation information:

Domański, Juliusz. 2018.Władysław Seńko (1928–2017). "Roczniki Filozoficzne" 66, 1: 207-214, DOI: 10.18290/rf.2018.66.1-16.

 

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2018, godz. 13:26 - Anna Karczewska