Spór o początek i koniec ludzkiego życia

Dnia 11 grudnia 2014 (czwartek) Katedra Metafizyki KUL wraz z Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) organizują XVII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne na temat: Spór o początek i koniec ludzkiego życia, z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki”. Sympozjum odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

Celem debaty jest, po pierwsze, ukazanie specyfiki życia ludzkiego. Po drugie, dyskusja istotnych problemów dotyczących początku i kresu ludzkiego życia w perspektywie bio-technologicznej, filozoficznej, teologicznej oraz etycznej. Zgodnie z tradycją sympozjum, na zakończenie przewidziana jest refleksja podsumowująca całość rozważań oraz ukazująca propozycję pozytywnego rozstrzygnięcia omawianych problemów. W dyskusji podczas sympozjum wezmą udział wybitni filozofowie z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

 

Organizatorzy:

Katedra Metafizyki KUL

Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

Al. Racławickie 14; 20–950 Lublin

81 445 4387; e-mail: tomasak@kul.pl; www.ptta.pl


VI Jesienna Konferencja Logiki

Katedra Logiki KUL organizuje w dniu 20 listopada 2014 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie VI Jesienną Konferencję Logiki Logika a nauki o poznaniu (kognitywne). Celem konferencji jest spojrzenie na dwie grupy problemów: pierwszy to problem użyteczności logiki (systemów logiki, metod stosowanych w logice, rezultatów badawczych) dla analizy procesów poznawczych człowieka i reprezentacji wiedzy, drugi zaś dotyczy roli, jaką odgrywają kognitywistyczne koncepcje wiedzy (przekonań), jej źródeł, uzasadnienia, językowej wyrażalności w tworzeniu konstrukcji logicznych (logik wiedzy i przekonań oraz ich zmiany, etc).

 

Streszczenia referatów (czas referatu z dyskusją max. 30 min.) należy nadsyłać na adres lechmar@kul.lublin.pl w terminie do dnia 2 listopada 2014 r. Termin ogłoszenia informacji o akceptacji referatu: 5 listopada 2014 r.


Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty z konferencji mogą być opublikowane (po przejściu procedury recenzyjnej) w Rocznikach Filozoficznych. Wszelkie zapytania na temat konferencji można kierować na adres: dr hab. Marek Lechniak, Katedra Logiki KUL, marek.lechniak@kul.pl.