Filozofia pośród 28 najlepszych kierunków w Polsce!

 

Szanowni Państwo,

 

miło mi Państwa poinformować, że spośród najlepszych Wydziałów, które prowadzą kierunki wyróżnione przez Polską Komisję Akredytacyjną, MNiSW wyłoniło Wydział Filozofii KUL do specjalnego dofinansowania w ramach nowej dotacji projakościowej. Jest to kolejne potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia oraz badań prowadzonych na Wydziale Filozofii.

 

Z całego serca gratuluję Państwu kolejnego sukcesu.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku,

ks. Stanisław Janeczek

Dziekan Wydziału Filozofii

 
 

Kryteria wyboru

Przyznanie dotacji projakościowej nastąpiło w wyniku spełnienia przez kandydujące podstawowe jednostki organizacyjne uczelni publicznych i niepublicznych następujących kryteriów:

  1. Prowadzenie kierunków wyróżnionych w latach 2009–2011 przez PKA (obecnie Polska Komisja Akredytacyjna), z wyłączeniem zamiejscowych ośrodków dydaktycznych.
  2. Posiadanie najwyższej kategorii wynikającej z parametryzacji, czyli kategorii A(1).
  3. Znajdowanie się, w ramach każdego z kierunków studiów objętych ocenami wyróżniającymi PKA, w pierwszej trójce jednostek o najwyższym wskaźniku efektywności naukowej określonym w ramach oceny parametrycznej danego kierunku.
  4. Sklasyfikowanie w trakcie oceny parametrycznej z roku 2010 na pozycji nie niższej niż w pierwszej dziesiątce jednostek uczelnianych w ramach poszczególnych grup jednorodnych.

Zastosowanie powyższych kryteriów spowodowało wyłonienie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni uprawnionych do dofinansowania, których wykaz stanowi załącznik do komunikatu.

 

 

Superfilozofia z KUL - może liczyć nawet na 3 mln zł

Trzy miliony dla filozofii KUL. Za jakość

Milion złotych rocznie dla najlepszych kierunków od resortu nauki

Filozofia KUL doceniona przez ministerstwo

Nagroda dla filozofii na KUL

KUL-owska filozofia doceniona przez MNiSW