Spór o początek i koniec ludzkiego życia

Dnia 11 grudnia 2014 (czwartek) Katedra Metafizyki KUL wraz z Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) organizują XVII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne na temat: Spór o początek i koniec ludzkiego życia, z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki”. Sympozjum odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

Celem debaty jest, po pierwsze, ukazanie specyfiki życia ludzkiego. Po drugie, dyskusja istotnych problemów dotyczących początku i kresu ludzkiego życia w perspektywie bio-technologicznej, filozoficznej, teologicznej oraz etycznej. Zgodnie z tradycją sympozjum, na zakończenie przewidziana jest refleksja podsumowująca całość rozważań oraz ukazująca propozycję pozytywnego rozstrzygnięcia omawianych problemów. W dyskusji podczas sympozjum wezmą udział wybitni filozofowie z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

 

Organizatorzy:

Katedra Metafizyki KUL

Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

Al. Racławickie 14; 20–950 Lublin

81 445 4387; e-mail: tomasak@kul.pl; www.ptta.pl