Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów na stypendia
znajdują się na stronie: www.kul.pl/erasmus

 

 

 

Aktualnie studentom Wydziału Filozofii
oferowane są wyjazdy na część studiów lub na praktyki

 

 

Erasmus+ WHAT DO WE OFFER?

 

Philosophy (BA, MA and PhD programmes in English)
and Applied Anthropology (new BA programme in English)

 

How to apply for an Erasmus+ exchange at KUL?  

 

 

 

Wyjazdy na część studiów

 

KTO może ubiegać się o stypendium?

O stypendium mogą ubiegać się studenci KUL, którzy:

 • są zarejestrowani na kierunku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia czy jednolitych studiów magisterskich (z wyjątkiem studiów podyplomowych)
 • są (w momencie wyjazdu – tj. w roku 2019/20) co najmniej na drugim roku studiów pierwszego stopnia (a w przypadku studentów psychologii - co najmniej na trzecim roku). Osoby aplikujące na ostatnim roku studiów I stopnia mogą wyjechać na częściowe studia zagraniczne w następnym roku akademickim pod warunkiem, że podejmą studia II stopnia w KUL.
 • ich pobyt w ramach wcześniejszego programu Erasmus/Erasmus+ (studia, praktyki) na danym etapie studiów oraz aktualny pobyt w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) nie przekroczy łącznie 12 miesięcy
 • znają dobrze właściwy język obcy (wymagany poziom dla większości uczelni to B1 lub B2)
 • mają średnią ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów aktualnego etapu studiów (I stopnia, II stopnia czy III stopnia) co najmniej 3,5
 • ubiegają się o wyjazd do uczelni i na kierunek studiów, z którym istnieje podpisana umowa w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE)
 • nie przebywają w momencie wyjazdu na urlopie dziekańskim, naukowym lub zdrowotnym

 

Kierunek studiów  |  Uczelnia Partnerska  |  Cykl studiów  |  www

 

Filozofia

 

 

Kogniwistyka

 

 

Retoryka stosowana

 

 

 

Dodatkowe informacje

 

 

 

Wyjazdy na praktyki

 

 

 • Program Erasmus+ Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) oprócz wyjazdu na część studiów do zagranicznej uczelni, daje studentom również możliwość wyjazdu na praktykę zawodową do przedsiębiorstwa lub innej instytucji za granicą.

 

PROFIL praktyk

 • Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów. Stypendium programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) przyznaje się w celu odbycia praktyki bezpośrednio związanej z przedmiotami przygotowującymi do wykonywania określonego zawodu. Nie może być to wyjazd dydaktyczny (związany z uczestnictwem w zajęciach). Praktyka może stanowić część programu studiów (praktyka obowiązkowa) albo dawać możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności (praktyka nieobowiązkowa). Student odbywa praktykę w pełnym wymiarze godzin. Językiem roboczym praktyki nie może być język polski.

 

NOWA KATEGORIA - praktyki w celu podnoszenia umiejętności cyfrowych

 • Studenci mają również możliwość odbycia praktyki, która będzie prowadziła do podnoszenia ich umiejętności cyfrowych (digital skills). Oferta jest skierowana do studentów wszystkich kierunków studiów, ważne jest, aby praktyka gwarantowała uczestniczenie w jednym lub kilku z następujących działań: marketing cyfrowy (np. zarządzanie mediami społecznościowymi, analityka internetowa); komputerowe projektowanie graficzne, mechaniczne lub architektoniczne; tworzenie aplikacji, oprogramowania, skryptów lub stron internetowych; instalacja i konserwacja systemów i sieci IT oraz zarządzanie nimi; cyberbezpieczeństwo; analiza, eksploracja i wizualizacja danych; programowanie robotów i aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję.
 • Praktyka ma charakter praktyki nieobowiązkowej. Może być uznana za obowiązkową na kierunkach humanistyka cyfrowa i informatyka. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www oraz TUTAJOferty praktyk można znaleźć na stronie www

 

 

Dodatkowe informacje

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2019, godz. 14:46 - Andrzej Zykubek