studia_prawnicze_kul_2016_nr_3 (online)

 

 

Studia Prawnicze KUL 3/2016

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Remigio Beneyto BERENGUER (Universidad CEU-Cardenal Herrera dr Valencia,

LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA: ¿HAY NECESIDAD DE UNA NORMATIVA PARTICULAR SOBRE FUNDACIONES AUTÓNOMAS?

Full_Text.pdf

 

Łukasz DĄBROWSKI (Warszawa),

Agencje antykorupcyjne na świecie – problemy prawne i organizacyjne

Full_Text.pdf

 

Agnieszka KANIA (Uniwersytet Zielonogórski),

Demoralizacja jako pojęcie kontrowersyjne. Uwagi na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Full_Text.pdf

 

Elżbieta MAŁECKA (Uniwersytet Rzeszowski),

Działania edukacyjno-informacyjne Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako element budowania konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym

Full_Text.pdf

 

Grzegorz PASTUSZKO (Uniwersytet Rzeszowski),

Formuła zastępstwa głowy państwa w świetle art. 57 niemieckiej ustawy zasadniczej

Full_Text.pdf

 

Jarosław SZYMANEK (Uniwersytet Warszawski)

Dysfunkcje polskiego prawa i kierunki jego doskonalenia na etapie procesu ustawodawczego

Full_Text.pdf

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Sławomir ZWOLAK (KUL),

Zasady prawa budowlanego

Full_Text.pdf

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Ustawa federalna o bezpieczeństwie (tłumaczenie Krystian Nowak, Uniwersytet Rzeszowski)

Full_Text.pdf

 

RECENZJE

Katarzyna Holy, Prawo międzynarodowe publiczne wobec amnestii, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, ss. 310 (rec. Tomasz Lachowski, Uniwersytet Łódzki)

Full_Text.pdf

 

SPRAWOZDANIA

 

Bezpieczeństwo prawne z perspektywy prawa administracyjnego”, 7 kwietnia 2016 r. (Kamil Mania, KUL)

Full_Text.pdf

 

Prawna ochrona życia, 6 maja 2016 (Agnieszka Bernecka, KUL)

Full_Text.pdf

 

Aktualne problemy prawa socjalnego, 13 maja 2016 r. (Kamil Mania, KUL)

Full_Text.pdf

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego  i Administracji KUL, styczeń – marzec 2016 r. (Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz, KUL)

Full_Text.pdf

 

 

 

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2017, godz. 14:58 - Marta Ordon