2018 

Historia literatury polskiej

Artykuły

  • Poezja Anny Frajlich wobec dziedzictwa kulturowego judaizmu. O „Wierszach izraelskich”, [w:] „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich, red. Wojciech Ligęza, Jolanta Pasterska,  Kraków 2018,  s. 167-173.
  •  מגן לובלין(Magen Lublin), czyli jeszcze o Starych kamieniach Franciszki Arnsztajnowej i Józefa Czechowicza, [w:] Przestrzenie spotkania. Tom dedykowany Profesor Ewie Jaskółowej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, red. naukowa K. Jędrych, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2018, s. 51-73.
  • Kosica w Bramie Mesjasza, [w:] Aleksandra Błahut-Kowalczyk, Furtka, Kraków 2018, s. 7-14. 

  • Has This Hecatomb Been Over? Literary Texts of Young Polish and German Authors on Jewish Existence in the Shoa, [in:] Post-Holocaust Studies in a Modern Context, ed. by N. Davidovitch, R. A. Cohen, E. Lewi, Hershey 2019, p. 123-135.

  • Dialog chrześcijańsko-żydowski w wypowiedziach Jana Pawła II i w nauczaniu Kościoła katolickiego w okresie 1978-2005, „Akcent” 2018, nr 3, s. 86-96

 

 

Dydaktyka literatury i języka polskiego 

Artykuły 

  • Film w praktykach społecznych (dyskusja redakcyjna), „Annales Universita s Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 2017, nr  9(2), s. 172-182.
  • Shoah w kanonie lektur szkolnych, „Interpretacje. Katalog Festiwalu Tradycji Literackich. Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, red. M. Hamkało, 2018, nr 1, s. 151-172.

 

 

 
 

 Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2018, godz. 08:34 - Agnieszka Karczewska