2018 

Historia literatury polskiej

Artykuły

 • Poezja Anny Frajlich wobec dziedzictwa kulturowego judaizmu. O „Wierszach izraelskich”, [w:] „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich, red. Wojciech Ligęza, Jolanta Pasterska,  Kraków 2018,  s. 167-173.
 •  מגן לובלין(Magen Lublin), czyli jeszcze o Starych kamieniach Franciszki Arnsztajnowej i Józefa Czechowicza, [w:] Przestrzenie spotkania. Tom dedykowany Profesor Ewie Jaskółowej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, red. naukowa K. Jędrych, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2018, s. 51-73.
 • Kosica w Bramie Mesjasza, [w:] Aleksandra Błahut-Kowalczyk, Furtka, Kraków 2018, s. 7-14. 

 • Has This Hecatomb Been Over? Literary Texts of Young Polish and German Authors on Jewish Existence in the Shoa, [in:] Post-Holocaust Studies in a Modern Context, ed. by N. Davidovitch, R. A. Cohen, E. Lewi, Hershey 2019, p. 123-135.

 • Dialog chrześcijańsko-żydowski w wypowiedziach Jana Pawła II i w nauczaniu Kościoła katolickiego w okresie 1978-2005, „Akcent” 2018, nr 3, s. 86-96.

 • Język polski i polscy Żydzi w Izraelu. Z Sabiną Andraczyk ostatnią redaktorką izraelskich „Nowin-Kuriera” rozmawia Sławomir Jacek Żurek, „Midrasz” 2018, nr 5, s. 62-66.
 • Wyznawcy różnych Kościołów dla Rzeczpospolitej (1918–1939). (Słowo wstępne), [w:] O niepodległości ekumenicznie. Wyznawcy różnych Kościołów dla Rzeczpospolitej (19181939), red. S. Bober, S.J. Żurek, Lublin 2018, s. 7-12.

 • Wiara i niewiara w literaturze wobec doświadczenia Zagłady (wstęp), [w:] Wiara i niewiara. Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady, red. P. Kalwiński, A. Karczewska, Lublin 2018, s. 9-14

 • Co zrekonstruował w "Pensjonacie" Piotr Paziński? Świat post-Szoai topika judajska, [w:] Wiara i niewiara. Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady, red. P. Kalwiński, A. Karczewska, Lublin 2018, s. 139-152.

Redakcja

 • O niepodległości ekumenicznie. Wyznawcy różnych Kościołów dla Rzeczpospolitej (19181939), red. S. Bober, S.J. Żurek, Lublin 2018, ss. 260. 

Recenzje

 • Jacek Leociak, Młyny boże. Zapiski o Kościele i Zagładzie (Czarne, Wołowiec 2018, s. 200), pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi", 2018, nr 9, s. 233-238.

 • Mikołaj Grynberg, Księga wyjścia (Czarne, Wołowiec 2018, s. 416) pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi», 2018, nr 9, s. 239-247. 

 

 

Dydaktyka literatury i języka polskiego 

Artykuły 

 • Film w praktykach społecznych (dyskusja redakcyjna), „Annales Universita s Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 2017, nr  9(2), s. 172-182.
 • Shoah w kanonie lektur szkolnych, „Interpretacje. Katalog Festiwalu Tradycji Literackich. Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, red. M. Hamkało, 2018, nr 1, s. 151-172.

 

 

 
 

 Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2019, godz. 15:05 - Agnieszka Karczewska