2018 

Historia literatury polskiej

Artykuły

  • Poezja Anny Frajlich wobec dziedzictwa kulturowego judaizmu. O „Wierszach izraelskich”, [w:] „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich, red. Wojciech Ligęza, Jolanta Pasterska,  Kraków 2018,  s. 167-173.

 

 

 
 

 Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2018, godz. 10:31 - Agnieszka Karczewska