2017

Dydaktyka literatury i języka polskiego

Artykuły

  • Poezja i jej wartość w wychowaniu, [w:] Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, pod red. K. Chałas, A. Maj, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016, s. 785-789.

 

Historia literatury polskiej

Artykuły

  • Polish Literature in Israel. A Reconnaissance, „Roczniki Humanistyczne” 2016, z. 1, ISSN 0035-7707, s. 125-137.
  • Zagłada w najnowszej polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży, „Teksty Drugie” 2017, nr 2, s. 184-195. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2017, godz. 18:37 - Agnieszka Karczewska