2017

Dydaktyka literatury i języka polskiego

Artykuły

  • Poezja i jej wartość w wychowaniu, [w:] Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, pod red. K. Chałas, A. Maj, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016, s. 785-789.

 

Historia literatury polskiej

Artykuły

  • Polish Literature in Israel. A Reconnaissance, „Roczniki Humanistyczne” 2016, z. 1, ISSN 0035-7707, s. 125-137.

 

 

 

 

 

 
 
 

 Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2017, godz. 08:06 - Agnieszka Karczewska