2016

 

Dydaktyka literatury i języka polskiego

Artykuły

  • Polonista wobec wyzwań współczesności. Tekstowość i komunikacja, [w:] Polonista na rynku pracy. O strategiach dostosowania kształcenia studentów do wyzwań rynku pracy, red. A. Gis, M. Wobalis, Poznań 2016, s. 51-59.

 

Historia literatury polskiej

Artykuły

  • Panas i „Polin”, „Przegląd Uniwersytecki” 2016, nr 2, s. 25-26.
  • Krytyka literacka na łamach izraelskiego dziennika "Nowiny-Kurier" po roku 1968. Wyimki dyskursu, [w:] Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, red. A. Karczewska, S.J. Żurek, Lublin 2016, s. 139-159.

  • Nowe tematy eksploracji prasy żydowskiej w Rzeczpospolitej, [w:] Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, red. A. Karczewska, S.J. Żurek, Lublin 2016, s. 9-13; współautor: A. Karczewska.
  • From Tyszowce to Tel Aviv. The Journalism of Arnold Słucki in Israel's Polish Press, [in:] Jewish Writing in Poland. "Polin. Studies in Polish Jewry", Volume 28, ed by. M. Adamczyk-Garbowska, E. Prokop-Janiec, A. Polonsky, S. J. Żurek, The Littman Library of Jewish Civilization, Oxford - Portland, Oregon 2016, p. 481-500.

 Redakcja

  • Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, red. A. Karczewska, S.J. Żurek, Lublin 2016, ss. 278.
  •  Jewish Writing in Poland. "Polin. Studies in Polish Jewry", Volume 28, ed by. M. Adamczyk-Garbowska, E. Prokop-Janiec, A. Polonsky, S. J. Żurek, The Littman Library of Jewish Civilization, Oxford - Portland, Oregon 2016.  

 

 

 Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2016, godz. 13:08 - Agnieszka Karczewska