2012

Redakcja książek i współautorstwo

  1. Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2012.

Rozdziały w książkach

  1. Polskie i europejskie doświadczenia pedagogiki CLIL (Content and Language Integrated Learning), w: „Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych”,  Lublin 2012. [w druku]
  2. Twórcza praca w zespołach, w: Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2012. [w druku]
  3. Drama w edukacji polonistycznej, w: Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2012. [w druku]
  4. Twórczość nadaje sens życiu, w: Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2012. [w druku]
  5. Dydaktyka uniwersytecka wobec zmieniających się potrzeb polonistyki szkolnej, w: Reaktywacja klasyki w szkole: XIX wiek +, pod red. E. Jaskółowej…, Wyd. UŚ, Katowice 2012.  [w druku]
  6. 52. Poznawanie teatru. Szkolne czytanie tekstów źródłowych o konwencjach gry scenicznej, w: Analiza i interpretacja tekstów kultury w szkole, pod red. S. J. Żurka, Wyd. KUL, Lublin [w druku]
  7. Nauczyciel w roli krytyka, w: Doświadczenie lektury. Krytyka literacka i dydaktyka literatury wobec wyzwań interpretacji, pod red. K. Biedrzyckiego i A. Janus-Sitarz, Kraków 2012 [w druku]

 Artykuły

  1. Nauczyciel w roli krytyka, „Edukacja. Studia. Badania. Innowacje" 2012, nr 1. [w druku]
  2. Miejsce lektury w dialogu nauczyciela polonisty z pokoleniem sieci, „Edukacja Humanistyczna” 2012, nr 1. [w druku].

 Publikacje wcześniejsze

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2012, godz. 15:43 - Aleksandra Dziak