Asystentka naukowa w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL

oraz Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL

 

 

 

 

e-mail: akarczewska@kul.lublin.pl

 

 

Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2014, godz. 15:04 - Agnieszka Karczewska