Dr nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki.

Temat pracy doktorskiej„Odpowiedzialność społeczna w kreowaniu kultury poszanowania życia poczętego w opinii kobiet w ciąży”.

Promotor dr hab. Dorota Kornas - Biela, prof. KUL

 

Kontakt: beatawolska21@wp.pl

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2016, godz. 12:49 - Ewelina Świdrak