Ks. dr  Marek Grygiel SChr,  kapłan Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Urodzony 1 września 1975 r. w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii.  Adiunkt przy Katedrze Historii Kościoła w XIX i XX w.  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  Ukończył Studia Teologiczne w  Wyższym  Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej na  Wydziale Teologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Magisterium: Pojęcie postmodernizmu  w encyklice Jana Pawła II  „Fides et Ratio”.  Słuchacz podyplomowych studiów z zakresu Protokołu Dyplomatycznego i Etykiety. Uczestnik szkoleń i kursów prowadzonych przez Państwowy Instytut Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz  European Academy of Diplomacy. W latach 2003 – 2008 odbył studia licencjacko - doktoranckie  z Historii Kościoła na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz dwuletnie studia z zakresu archiwistyki kościelnej. W czerwcu  2008 r. obronił dysertację doktorską pt. :  Jana Kowalik jako dokumentalista i promotor kultury polskiej na emigracji. Prowadzi wykłady  na Wydziałach  Teologii   i Filozofii  KUL a także  w seminariach duchownych: Metropolitalnym Seminarium Duchownym  w Lublinie  oraz   Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu.  Tematyka prowadzonych badań naukowych: historia Kościoła Katolickiego w USA; kulturotwórcza działalność Polonii; historia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w latach 1945 – 2008; historia duszpasterstwa Polonijnego;  polscy działacze społeczni na emigracji; twórczość literacka na emigracji; zagadnienia związane działalnością wydawniczą na emigracji; prasa emigracyjna; protokół dyplomatyczny, ceremoniał i etykieta, etykieta w biznesie. Jest  członkiem  Rady Naukowej Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu,  kuratorem Koła Naukowego Teologów oraz  Chóru Akademickiego KUL. Od września 2011 r. pełnił funkcje v-ce dyrektora Konwiktu Księży Studentów KUL.  Od 1 października 2012r. pełni funkcję  Pełnomocnika  Rektora KUL ds. kontaktów z Polonią. 1 listopada 2012 r. Metropolita Lubelski abp. Stanisław Budzik powierzył mu funkcję Dyrektora Konwiktu Księży Studentów KUL.

 

Kontakt: tel. 81 445 3776

E-mail: mgrygiel[at]kul.pl

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2012, godz. 09:22 - Jan Dzionek