Regulamin Wydziału Teologii w sprawie podziału środków finansowych, pozostałych z roku 2018 z dotacji statutowej bazowej i dla młodych naukowców udostępnionej do wykorzystania w roku 2019

 Regulamin Wydziału Teologii w sprawie przyznawania grantów wydziałowych
z dotacji statutowej i dla młodych naukowców udostępnionej do wykorzystania w roku 2019 (pozostałość z roku 2018)

 

 

     FORMULARZE DO POBRANIA

  • Wniosek o przyznanie grantu wydziałowego DOC PDF
  • Sprawozdanie z realizacji działania finansowego z funduszu grantowego / z rezerwy Dziekana Wydziału Teologii DOC PDF
  • Wniosek o dofinansowanie tematu badawczego z rezerwy Dziekana Wydziału Teologii DOC PDF
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2019, godz. 15:10 - Ewa Zięba