Gemius S.A.

 

Kontakt:

Gemius S.A.
ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro
02-675 Warszawa
tel. (0 22) 874 41 00
fax (0 22) 874 41 01

www.gemius.pl/pl/kariera_w_gemius

 

 

O firmie:

Firma badawcza Gemius SA istnieje na polskim rynku od 1999 roku. Kilkuletnia działalność pozwoliła nam stworzyć standardy badań internetu najwyższej jakości i uzyskać pozycję lidera w tym obszarze. Świadczymy profesjonalne usługi badawcze, analityczne i doradcze dla wszystkich podmiotów rynku internetowego. Jako jedyna firma w Polsce (i nieliczna na świecie) jednocześnie realizujemy badania user-centric oraz site-centric.
Tworzymy własną unikalną technologię przetwarzania i składowania danych. Nasze rozwiązania informatyczne wykorzystujemy do prowadzenia badań w kilkunastu krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Swoją działalność rozwijamy również na rynkach europejskich m.in. w/na:
·    Danii
·    Estonii
·    Bułgarii
·    Chorwacji
·    Czechach
·    Litwie
·    Łotwie
·    Rosji
·    Rumunii
·    Słowacji
·    Słowenii
·    Ukrainie
·    Węgrzech


Z badań Gemius SA korzystają najwięksi wydawcy internetowi oraz bardzo duże grono firm, które wykorzystują to medium jako kanał komunikacji. Do Klientów Gemius SA należą m.in. Era, Fiat, Interia.pl, Toyota, Cyfra+, Onet.pl, Hypermedia.
Zespół pracowników to najważniejszy kapitał Gemius SA.


Gemius jako pracodawca:
Zespół pracowników jest największym kapitałem Gemius SA. Tworzy go wiele indywidualności o zróżnicowanych potrzebach i oczekiwaniach wobec firmy. Będąc świadomym tych różnic oraz zasadności tworzenia sprzyjających warunków pracy Gemius SA opracował i wdrożył przychylną pracownikowi politykę personalną.


Prawa człowieka


·    równouprawnienie w zatrudnianiu,
·    anonimowe badanie dotyczące poziomu satysfakcji z pracy


Rozwój


·    dofinansowanie pracownikom udziału w szkoleniach, studiach wyższych, podyplomowy doktoranckich,
·    udział w warsztatach i konferencjach,
·    zakup materiałów dydaktycznych w tym prenumerata magazynów branżowych


Elastyczność


·    elastyczne formy zatrudnienia,
·    dostosowany wymiar oraz godziny czasu pracy do potrzeb pracowników


Komunikacja jako dialog


·    zadawanie i udostępnianie odpowiedzi na pytania skierowane do Zarzadu,
·    biuletyn gemiusInsider z informacjami na temat wydarzeń w firmie, produktów i kwestii pracowniczych,
·    spotkania integracyjne firmy,
·    Open Door Meeting – cykliczne spotkania Zarządu z pracownikami


Wsparcie środowiska studenckiego


·    nieodpłatne udostepnianie danych do prac dyplomowych,
·    organizacja szkoleń i warsztatów dla studentów,
·    staże oraz praktyki,
·    dofinansowanie przedsięwzięć studenckich np. Internetowego Turnieju Programów Walczących, inicjatyw sportowych i kulturalnych.

 

 

Program Praktyk w Gemius SA:
Do udziału w Programie zapraszamy studentów IV, V roku przede wszystkim psychologii, socjologii, matematyki, fizyki, informatyki.


Założenia Programu:
·    praktyki są realizowane w okresie lipiec-wrzesień,
·    oferujemy praktyki płatne jak i bezpłatne (rodzaj praktyki zależy od zadań, jakie praktykant / praktykantka będzie wykonywał /  wykonywała oraz stawianych mu / jej wymagań),
·    praktyki trwają do 3 miesięcy,
·    opierają się na realizacji konkretnego projektu, począwszy od analizy problemu i planowania działania, poprzez jego realizację i raportowanie,
·    praktykant / praktykantka będzie pod opieką jednego z doświadczonych pracowników tzw. Opiekuna praktyk, który wdraża do pracy w dziale, wspiera w realizacji projektu oraz obserwuje i ocenia efekty pracy praktykanta / praktykantki.


Praktyki w Gemius SA to:
·    uczestnictwo w ciekawych, innowacyjnych i ambitnych projektach (naszymi klientami są m.in. Agora SA, Interia SA, Ernst&Young, Canal+),
·    praca w międzynarodowym środowisku (jesteśmy obecni na wielu rynkach Europy),
·    udział w tworzeniu nowych usług dedykowanych rynkowi internetowemu w Polsce i za granicą,
·    współpraca z gronem doświadczonych pracowników, w tym doktorantów i doktorów najlepszych polskich uczelni,
·    możliwość rozwoju kompetencji (szkolenia wewnętrzne),
·    praca w dynamicznym zespole i środowisku otwartym na kreatywne pomysły,
·    praca w pełnym i niepełnym wymiarze godzin,
·    elastyczne godziny pracy,
·    niesamowita przygoda.

 

 

 Więcej o Gemius SA na stronie www.gemiusacademy.pl oraz www.gemius.pl.

Autor: Małgorzata Rokicka
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2012, godz. 13:43 - Marta Szymańska-Jarosz