Pracownik Instytutu wyróżniony w konkursie o Nagrodę Rzecznika Finansowego

Miło nam poinformować, że pracownik Instytutu Ekonomii i Zarządzania (Katedra Zarządzania Pracownikami w Organizacji) Pan dr Grzegorz Wesołowski otrzymał wyróżnienie Jury Konkursu oraz specjalne wyróżnienie Związku Banków Polskich w II edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym za pracę doktorską pt. "Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów".

 

Serdecznie gratulujemy!

 


III Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Podatkowej

Koło Rachunkowości i Podatków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie już po raz trzeci zorganizowało w dniu 13 grudnia 2018 r. konkurs podatkowy skierowany do studentów kierunków ekonomicznych i prawniczych lubelskich uczelni wyższych. 
 
Patronami merytorycznymi konkursu był Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie (reprezentowany przez Artura Krukowskiego i Elżbietę Michno) oraz Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych (reprezentowany przez Izabelę Jośko i Bartłomieja Dzięgę), zaś sponsorami nagród byli: firma KPMG, Pierwszy Urząd Skarbowy i Narodowy Bank Polski.


Zakres merytoryczny konkursu obejmował: opodatkowanie PIT, CIT, VAT; prawa i obowiązki podatnika oraz ustalanie zobowiązania podatkowego.

Konkurs składał się z dwóch etapów: części pisemnej z pytaniami testowymi i otwartymi wymagającymi ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego (uczestnicy odpowiadali na 27 pytań testowych i rozwiązywali 2 zadania otwarte) oraz części ustnej, do której zaproszono osoby z najlepszymi wynikami z części pisemnej.

 

W przerwie uczestnicy konkursu i zainteresowani studenci mogli wysłuchać prelekcji Pana Marka Momota z NBP oraz prezentacji Panów Marcina Michny i Przemysława Szywacza z KPMG nt. rewolucyjnych zmian w podatkach.

 

Z pytaniami w części ustnej zmagało się trzech uczestników. Decyzją Kapituły Konkursu pierwsze miejsce przyznano ex aequo Pani Annie Bernat i Panu Pawłowi Lipieckiemu, zaś drugie miejsce zajęła Pani Michalina Gaździńska (na zdjęciu laureaci wraz z kuratorem Koła Rachunkowości i Podatków KUL, dr Mariuszem Sokołkiem). Serdecznie gratulujemy!

 Dla każdego uczestnika przygotowano upominek i certyfikat uczestnictwa, zaś laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe (m.in. iPod, kalkulatory, literaturę fachową).

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu!

 


 

50. edycja konkursu SKwP na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości

 

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłosiła kolejną edycję konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości. Do 50. edycji konkursu można zgłaszać wyróżniające się prace licencjackie i magisterskie obronione w 2018 roku.

 

Zgłoszenie pracy na konkurs wymaga skompletowania następujących dokumentów:

  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz deklaracji autora o wyrażeniu zgody na wzięcie udziału w konkursie (wzory dokumentów)
  • jednego egzemplarza pracy w wersji papierowej
  • pełnego tekstu pracy w wersji elektronicznej w formacie .pdf na dysku CD lub na pendrivie
  • dodatkowo wypełniony formularz zgłoszeniowy w edytowalnej wersji elektronicznej należy przesłać na adres: sekretariat@skwp.pl w tytule wiadomości wpisując "Konkurs na najlepsze prace".

 

Prace na konkurs zgłaszane są przez kierowników katedr lub instytutów, przy których dana praca została napisana. Dlatego osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o skompletowanie wymaganych dokumentów i kontakt z promotorem pracy w celu zgłoszenia jej do konkursu.

 

Termin zgłoszeń upływa 15 lutego 2019 roku.

 

Zachęcamy do udziału!

 


Seminarium "Dlaczego warto zajmować się inflacją w warunkach długotrwale niskiej inflacji?"

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL wraz z Oddziałem Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Lublinie zorganizował 3 grudnia 2018 r. seminarium naukowe poświęcone problematyce inflacji. Do uczestnictwa w panelu dyskusyjnego zaproszono: prof. dr hab. Jerzego Żyżyńskiego (członek Rady Polityki Pieniężnej, Uniwersytet Warszawski), dr hab. Rafała Surę, prof. KUL (członek Rady Polityki Pieniężnej), prof. dr hab. Andrzeja Sławińskiego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), dr hab. Jana Koleśnika, prof. SGH i Władysława Wiesława Łagodzińskiego (Polskie Towarzystwo Statystyczne). Dyskusję moderowała prof. dr hab. Małgorzata Zaleska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

 

Seminarium połączono z uroczystym nadaniem sali 113 w budynku Centrum Transferu Wiedzy KUL imienia Profesora Ignacego Czumy.

 

 

 


Nagrody Pracowników i Absolwentów Instytutu Ekonomii i Zarządzania w Konkursie na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

Miło nam poinformować, że wśród prac zgłoszonych na XIV Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą zostały nagrodzone prace:

  • Pani Marty Cichockiej (absolwentki kierunku ekonomia) - praca magisterska pt.: Ocena relacji między płynnością finansową i rentownością na podstawie sprawozdań finansowych Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Łowicz napisana pod kierunkiem dr Marii Zuby-Ciszewskiej (Katedra Bankowości i Finansów KUL), otrzymała nagrodę II stopnia w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych.
  • Pani dr Marii Zuby-Ciszewskiej (Katedra Bankowości i Finansów KUL) - prace naukowe: The role of dairy cooperatives in reducing waste of dairy products in the Lubelskie voivodeship oraz The role of cooperative movement in development of rural areas: a case study of Poland otrzymały wyróżnienie w kategorii prac badawczych.

Serdecznie gratulujemy!

 


Światowy Zjazd Absolwentów - spotkanie w ramach "OTWARTYCH KATEDR" w Instytucie Ekonomii i Zarządzania

 

W sobotę 9 czerwca 2018 r. około godziny 12 rozpoczęło się spotkanie absolwentów kierunków: ekonomia oraz zarządzanie (i marketing) oraz byłych i obecnych pracowników Instytutu Ekonomii i Zarządzania. Na miejsce spotkania nieprzypadkowo wybrano aulę CTW-114 im. prof. Zyty Gilowskiej.

 

Po uroczystym powitaniu absolwentów przez Dyrektora Instytutu Ekonomii i Zarządzania - prof. dra hab. Mariana Żukowskiego przedstawiona została historia (geneza i stan obecny) Instytutu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przygotowanej przez dr Marię Paździor.

 

Jednak najciekawszą część spotkania, moderowaną przez dra Mirosława Urbanka, stanowiły wspomnienia absolwentów i pracowników Instytutu. Wyjątkową atmosferą studiów dzielili się szczególnie absolwenci z lat 80. i 90. Przypominano, jak zmieniały się warunki studiowania, wspominano "Mistrzów", przytaczano anegdoty oraz pamiętne sytuacje, opowiadano o karierze zawodowej po ukończeniu studiów. We wspomnieniach pojawiały się postaci prowadzących zajęcia, m.in. śp. prof. Stefana Kurowskiego, śp. prof Zyty Gilowskiej, śp. prof. Łukasza Czumy oraz prof. Pascale Policastro, prof. Marka Prymona, dr Jerzego Michałowskiego i dr Andrzeja Lulka. Swoimi wspomnieniami i refleksjami dzielili się także dawni i obecni pracownicy, m.in.: prof. Kazimierz Albin Kłosiński, prof. Paweł Marzec, prof. Bartosz Jóźwik, dr Jerzy Michałowski i mgr Zdzisław Adam Błasiak, a także moderator dr Mirosław Urbanek. Pod koniec spontanicznie zainicjowano wspólną modlitwę za zmarłych pracowników Instytutu.

 

Spotkanie zakończyło się o godzinie 14 wykonaniem wspólnego, pamiątkowego zdjęcia uczestników Zjazdu.

 


Konferencja "Szara strefa a ubezpieczenia społeczne – aspekty ekonomiczne, społeczne, etyczne"

Instytut Ekonomii i Zarządzania oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zorganizował konferencję naukową pt.: Szara strefa a ubezpieczenia społeczne – aspekty ekonomiczne, społeczne, etyczne, która odbyła się w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. w sali 114 Centrum Transferu Wiedzy KUL. Pierwszego dnia konferencji o godz. 14.00 miało miejsce uroczyste nadanie sali obrad konferencji (CTW-114) imienia prof. Zyty Gilowskiej. W uroczystości wzięła udział Minister Finansów prof. Teresa Czerwińska.

 

 

Autor: Grzegorz Zasuwa
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2019, godz. 11:26 - Monika Wójcik