Międzynarodowe

 

za granicą:

 

 1. Ресоціалізація через освіту (Resocjalizacja poprzez edukację). National University of Educational Management - Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kijów, 14 maja 2015 roku.

 2. Mass media in Janusz Korczak's Life. Inspirations for Social Work Today. Wyklad podczas Janusz Korczak-Symposium. "Konstitutionelle Pädagogik als Grundlage pädagogischer Entwicklung”,  Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, 3-5.12.2012r.
 3. I mezzi di comunicazione come servizio alla familia in Europa. Wykład podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: "Famiglia, Chiesa e vita buona nell’Europa della modernita”, Agrigento, Italia, 28 maja 2011 r.
 4. Cyber-exploitation in Family Life. Wykład podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Gewalt in der Gesellschaft, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, 26 maja 2010 r.
 5. НЕПОВНОСПРАВНА ЛЮДИНА У СВІТІ СУЧАСНИХ ЗАСОЪІВ СУСПІЛЬНОЇ ІНФОРϺАЦІЇ (Osoba niepełnosprawna w świecie współczesnych środków społecznego przekazu). Wykład podczas Międzynarodowego Sympozjum Naukowego pt. Polska i Ukraina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych, zorganizowanego w dniach 25-26 czerwca 2009 roku przez INoR we Lwowie (we współpracy z Instytutem Rodziny i Życia Małżeńskiego Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie).
 6. НОВІ МЕДІА – НОВИЙ СТИЛЬ КОМУНІКАЦІЇ З СІМ'ЄЮ. Wykład podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ, zorganizowanej przez Uniwersytet Kijowski, 24 kwietnia 2009 r.

 

w Polsce:

 

 1. New Technologies, New Communications, New Violence. Wykład podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej (wideokonferencja) pt. "Youth Development in Africa and in Europe - opportunities and challenges", KUL-Tangaza University College, Lublin-Nairobi, Kenia, 9 marca 2015r.
 2. Streetworking - uczestnictwo czy alienacja? Wykład podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat streetworkingu pt. „Filozofia streetworkingu”, KUL, 5 listopada 2013r.
 3. Streetworking online? Wykład podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat steetworkingu pt. „Granice streetworkingu”, KUL, 7 listopada 2012r.
 4. Środki społecznego przekazu o ochronie życia w Polsce. Wykład podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia pt. „Życie czy śmierć? Wybierajcie”, KUL, 19 marca 2012 r.
 5. Nowe technologie komunikacyjne w pracy socjalnej. Wykład podczas I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Streetworking. Nowe wyzwania przed pracą socjalną”, KUL, 27 lutego 2012 r.
 6. Być wolontariuszem – Powołanie do służby. Wykład podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji Europejskiego Dnia Wolontariatu pt. „W służbie nadziei – Wolontariat hospicyjny”, KUL, 8/9 kwietnia 2011 r.
 7. Grooming zagrożeniem dla rodziny. Wykład podczas Międzynarodowego Kongresu Rodziny pt. Wartość i dobro rodziny, zorganizowanego w dniach 12-13 maja 2009 roku przez INoR z okazji 10-lecia Instytutu.
 8. Active Learning serving Family. Wykład podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Symposium on Scholarship of Teaching and Learning, zorganizowanej przez Purdue University Calumet z Indiana & Illinois, KUL, 17-20 marca 2009 r.
 9. Komunikacja oglądem człowieka. Wykład podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Media w wychowaniu chrześcijańskim”, zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Chrześcijańskiej Instytut Pedagogiki KUL, 19 listopada 2008 r.

 

Krajowe:

 

 1. Edukacja medialna w rodzinie, referat podczas Narodowej Debaty o Rodzinie, 27 września 2017 roku, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa
 2. Pozytywna komunikacja w dialogu międzypokoleniowym. Uczestnictwo w debacie zorganizowanej przez Urząd Miasta Lublin z okazji 700-lecia miasta, w ramach Tygodnia Dialogu Międzypokoleniowego: „Lublin inspiracją (od) pokoleń”, Lublin, Teatr Stary, 26 kwietnia 2017 roku.
 3. Człowiek jest osobą. Wobec wyzwań nowoczesnej polityki prorodzinnej. Referat podczas Narodowego Kongresu Rodziny pod hasłem: „Rodzina energią dla Polski”, Warszawa, PGE Stadion Narodowy, 25 marca 2017 roku.
 4. Dramat Judasza - granice ludzkiej wolności. Referat w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Gra o życie": Samobójstwo - pragnienie śmierci czy niemy krzyk rozpaczy. Lublin, KUL, 23 listopada 2016 roku.
 5. Progres czy regres w komunikacji interaktywnej młodego pokolenia. Referat w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Dylematy młodego pokolenia - między teraźniejszością a przyszłością. Kraków, UPJPII, 24 maja 2016 roku.
 6. Człowiek jest osobą. Referat podczas konferencji naukowej: Godność i wartość człowieka. Społeczno-socjalny wymiar pracy z uchodźcami, KUL Lublin, 14 marca 2016 roku.
 7. Oczami miłosierdzia. Wykład podczas konferencji: Inauguracja Roku Miłosierdzia, Lublin, 8 grudnia 2015 roku.
 8. Pro-life czy anti-life mentality w mass mediach. Wykład podczas Konferencji Naukowej ramach przygotowania do Lubelskiego Marszu Życia pt. Rodzina wobec współczesnych wyzwań, KUL, 28 maja 2015 roku.
 9. Być w przestrzeni medialnej. Wykład podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat streetworkingu pt. Streetworking w przestrzeni medialnej”, KUL, 12 listopada 2014 roku.
 10. Tożsamość i posłannictwo rodziny. Refleksja filozoficzno-teologiczna. Wykład podczas ogólnopolskiej konferencji "Rodzina drogą Kościoła" zorganizowanej przez studentów Koła Naukowego Kanonistów KUL, 25 marca 2014 roku.
 11. Tożsamość i posłannictwo rodziny w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym Jana Pawła II. Wykład w Wyższej Szkole Zarządzania i Adminisracji w Zamościu z okazji Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego "Sacrofilm", 20 marca 2014 roku.
 12. Dzień Pański – Dzień Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Wykład wygłoszony podczas Konferencji w ramach przygotowania do Lubelskiego Marszu Życia pt. Święto i praca w rodzinie, KUL, 29 maja 2012 roku.
 13. Nowe technologie komunikacyjne w rodzinie z osobą niepełnosprawną. Wykład podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Funkcjonowanie rodziny z niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą. Formy i obszary pomocy, wsparcia oraz terapii. Ujecie interdyscyplinarne, Centrum Kultury, Janów Lubelski, 24 maja 2012r.
 14. Homo sapiens czy homo videns? Przekroczyć siebie w stronę prawdy. Wykład podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Gra o życie”. Tytuł konferencji: „Człowiek w l@biryncie sieci”, KUL, 23 maja 2012 r.
 15. Aktywność w sieci – ryzyko przemocy i uzależnienia. Wykład wygłoszony podczas XVI Lubelskich Spotkań Naukowych, organizowanych przez Katedrę i Klinikę Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego  Lublinie, Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze Etiuda, Lublin, 10-12 maja 2012r.
 16. Czy rodzice jeszcze wychowują? Wykład podczas dyskusji panelowej w ramach Duszpasterskich Wykładów Akademickich pt.: Czas rodziny – czas nadziei, KUL, 29-30 sierpnia 2011 r.
 17. Second life. Wykład podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Gra o życie”. Tytuł konferencji: Hazard i gry komputerowe, KUL, 1 czerwca 2011 r.
 18. Możliwości wzmacniania jakości wsparcia hospicyjnego. Wykład podczas Konferencji Naukowej pt. „Strategie przeciwdziałania wykluczeniu grup zagrożonych marginalizacją społeczną”, Kazimierz Dolny, 14 maja 2011 r.
 19. W jaki sposób uczelnie wyższe przygotowują do pracy w sektorze socjalnym – szanse i zagrożenia. Wykład podczas sesji plenarnej Konferencji Naukowej: „Jak płonąć i się nie wypalić”, zorganizowanej przez Psychodynamiczne Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowe, Trybunał Koronny, Lublin, 25 lutego 2009 r.
 20. Rodzina a mass media. Rodzina jako communio personarum w przestrzeni medialnej. Wykład podczas XIII Łódzkich Dni Rodziny, Szczyt w Sprawach Rodzin, 19 maja 2006r.
 21. Rodzina a mass media. Wykład podczas konferencji „Przemoc w Internecie – dzieci w zagrożeniu”, organizowanej przez Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, 13 grudnia 2005r.

 

 

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2017, godz. 11:53 - Jarosław Jęczeń