Międzynarodowe i krajowe:

 

 1. Perswazja i manipulacja we współczesnych mass mediach. Prelekcja na zaproszenie Katolickiego Klubu Dyskusyjnego, New York, 24 lipca 2016 r.
 2. Personalizm Karola Wojtyły - propozycja dla współczesnych mass mediów. Prelekcja na zaproszenie Katolickiego Klubu Dyskusyjnego, New York, 27 lipca 2014 r.
 3. Wpływ mass mediów na kształt współczesnej rodziny. Kanada, Montreal, Biblioteka Polska, 2 lutego 2008 r.
 4. Jak mass media w Polsce kreują dzisiaj obraz człowieka? – odczyt w Polskim Instytucie Naukowym w Kanadzie, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Montreal, 1 lutego 2008 r.
 5. Dzień Pański a Dzień Eucharystii – w oparciu o nauczanie Jana Pawła II i Benedykta XVI. Prelekcja, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Montreal, parafia św. Trójcy, 27 stycznia 2008 r.
 6. Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce. Prelekcja, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Winnipeg, 9 października 2007 r.
 7. Mass media w Polsce. Prelekcja, Parafia Matki Boskiej Jasnogórskiej, Los Angeles, 17 sierpnia 2007 r.
 8. Człowiek Stamtąd – refleksja o ś.p. ks. Janie Twardowskim, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Montreal, 18 lutego 2006 r.
 9. Współczesna panorama polityczno-społeczna Polski, Prelekcja, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Edmonton, 2006 r.
 10. KUL na tle historii miasta Lublina. Prelekcja, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Calgary, 2006 r.
 11. Wizja człowieka w ujęciu Kardynała Karola Wojtyły – profesora KUL. Wykład, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Calgary, 2006 r.
 12. Lubelskie lata Karola Wojtyły. Jan Paweł II na Lubelszczyźnie i w KUL. Prelekcja, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Calgary, 2006 r.
 13. Myśląc Europa... – Prelekcja z multimedialną projekcją tekstów Jana Pawła II o Europie. Adhortacja Apostolska Jana Pawła II Ecclesia in Europa, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Calgary, 2006 r.
 14. O człowieku – według Kardynała Józefa Ratzingera. Wykład, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Calgary, 2006 r.
 15. Przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa”. Refleksja nad encykliką Benedykta XVI Deus caritas est, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Calgary, 2006 r.
 16. Problem wychowania – problem dzieci czy rodziców. Wykład, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Calgary, 18 stycznia 2005 r.
 17. Środki społecznego przekazu w Polsce a nowa ewangelizacja. Wykład, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Calgary, 17 stycznia 2005r.
 18. Przygotowanie do obsługi medialnej peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Lubelskiej. Zajęcia z zakresu edukacji medialnej ze studentami Wydziału Teologii kurs B Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Metropolitalne Seminarium Duchowne, Lublin, 24 maja 2004 r.
 19. Media a współczesne duszpasterstwo. Zajęcia z zakresu edukacji medialnej ze studentami Wydziału Teologii kurs B Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Metropolitalne Seminarium Duchowne, Lublin, 17 maja 2004 r.
 20. Talent poznania. Wystąpienie podczas spotkania z młodzieżą parafii św. Ferdynanda w Chicago, 6 marca 2004 r.
 21. Orędzie na XIX Światowy Dzień Młodzieży. Wystąpienie podczas spotkania z młodzieżą parafii św. Ferdynanda w Chicago, 4 marca 2004 r.
 22. Debaty na temat roli środków współczesnego przekazu w dzisiejszym świecie oraz edukacji medialnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w mass-mediach Chicago: lokalnych dziennikach (Dziennik związkowy, Kurier codzienny), prasie katolickiej (Niedziela), telewizji (Polvision, TV Pielgrzym) oraz rozgłośniach (Polskie Radio, Wietrzne Radio, Radio Polonii 2000, Radio Czuma), Chicago, 08.01.-08.03.2004r.
 23. Środki społecznego przekazu we współczesnej Polsce. Ogólna panorama. Wystąpienie podczas spotkania z młodzieżą w parafii św. Jakuba w Chicago, 30 stycznia 2004 r.
 24. Ewangelia, poznanie i praktyka. Wykład podczas konferencji zorganizowanej przez Koło Studentów Socjologii KUL pt. „Socjolog na rynku pracy”, KUL, 9 grudnia 2003 r.
 25. Komercja a media. Wykład podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Chełmie, 27 maja 2003 r.
 26. Wizja człowieka w komunikacji współczesnego świata. Wykład w Domu Dziennikarza, Kazimierz Dolny, 19 maja 2001 r.
Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016, godz. 10:37 - Jarosław Jęczeń