Adres:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Pracownia Psychometryczna (sala C-414)
Al. Racławickie 14 
20-950 Lublin

Telefon: 445-3414
Autor: Stanisław Leśniak
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2016, godz. 15:37 - Marek Marzel