images

Pracownia Psychometryczna KUL

Pracownia Psychometryczna jest niesamodzielną agendą podległą Dyrektorowi Instytutu Psychologii KUL.

 

Jako jednostka organizacyjna sięga swoimi korzeniami Zakładu Psychologii Praktycznej powołanego w roku 1961 z inspiracji Prof. Dr Marii Grzywak-Kaczyńskiej.

 

Pracownia Psychometryczna dysponuje pomocami, z którymi studenci zapoznają się w trakcie wykładów i ćwiczeń. Jest ona dobrze zaopatrzona w zestawy testów i podręczniki testowe. Zestawy te obejmują testy obiektywne, kwestionariusze osobowości oraz testy projekcyjne dla dzieci i dorosłych. Ponadto Pracownia dysponuje księgozbiorem specjalistycznym, obejmującym problematykę teorii testów, zaawansowanych wielozmiennowych metod statystycznych oraz monografie testowe.

 

Od października 2013 Kierownikiem Pracowni Psychometrycznej jest mgr Marek Marzel. Do jego obowiązków należy dbanie o funkcjonowanie Pracowni. Ponadto w ramach konsultacji służy swoją wiedzą i doświadczeniem szczególnie w doborze i właściwym wykorzystaniu metod psychometrycznych w badaniach związanych z procesem dydaktycznym. Wcześniej funkcję Kierownika Pracowni Psychometrycznej pełnili: dr Maria Mańkowska (do 2009 r.) i dr Rafał Bartczuk (od 2009 do 2013).

 

Pracownia Psychometryczna może w sposób satysfakcjonujący pełnić funkcję biblioteki testów psychologicznych dzięki studentom, którzy wykonują prace pomocnicze związane z wypożyczaniem metod psychometrycznych. Do czerwca 2013 r. pomoc świadczyli studenci zatrudnieni przez Uniwersytet na podstawie umowów-zlecenie oraz stypendiów. Obecnie studenci świadczą pomoc w formie bezpłatnych nadobowiązkowych praktyk.

 

Z Pracowni Psychometrycznej KUL średnio korzysta dziennie ok. 100 studentów Instytutu Psychologii KUL. Zbiory Pracowni są też udostępniane studentom i pracownikom kierunków psychologicznych innych uczelni.

 

Opracowanie: dr M. Mańkowska, dr R. Bartczuk, mgr M. Marzel

images2

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2015, godz. 09:28 - Marek Marzel