REGULAMIN

PRACOWNI PSYCHOMETRYCZNEJ KUL

 

1.    Wszystkie testy psychologiczne znajdujące się w Pracowni Psychometrycznej KUL chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami). W związku z tym, korzystanie z nich jest dopuszczalne jedynie w zakresie określonym przepisami wskazanej ustawy.

 

2.    Student może korzystać z testów psychologicznych jedynie dla celów dydaktycznych zgodnie z zasadami ustalonymi przez Pracownię Psychometryczną KUL.

 

3.    Wykorzystanie metod testowych dla innych celów niż dydaktyczne wymaga pozwolenia autora lub wydawcy.

 

 

Autor: Weronika Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2013, godz. 16:55 - Marek Marzel