2012-2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski – kierunek Pedagogika: praca magisterska pt. „Samobójcza śmierć rodzica – analiza i pomoc pedagogiczna”

 

2010-2012 Katolicki Uniwersytet Lubelski – kierunek Nauki o rodzinie: praca magisterska pt. „Cierpienie jako źródło rozwoju duchowego w świetle wybranej literatury przedmiotu” 

 

2007-2010 Katolicki Uniwersytet Lubelski – kierunek Nauki o rodzinie: praca licencjacka pt. „Postawy rodziców wobec śmierci dziecka w wybranej literaturze przedmiotu” 

 

Podjęte przeze mnie studia koncentrowały się głównie na psychopedagogicznej problematyce rodziny.

 

Moje zainteresowania naukowe ukierunkowane są na tematy związane z tanatopedagogiką.

 

Kontakt: emilia.mulawa@gmail.com 

 

Autor: Justyna Marcinkowska
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2015, godz. 22:36 - Justyna Marcinkowska