Publikacje zwarte:

 

Wilk J., Współczesny wychowawca w stylu Księdza bosko, Lublin 1998.

Bieleń R., (red.), W służbie rodziny,

Warszawa 2000.

Wilk J., Pedagogika rodziny.

Zagadnienia wybrane, Lublin 2002.

 

 

 

Wilk J., (red.), W służbie dziecku,

t. I-III, Lublin 2003.

t. I, Stulecie dziecka - blaski i cienie

t. II, Rodzina XX wieku

wobec dobra dziecka

t. III, Społeczna troska

o dziecko w XX wieku

 

 

 

 

Opozda D., Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie

u młodzieży, Lublin 2001

Kiereś B., Nowak M., Opozda D. (red.)

Wybrane zagadnienia teorii i praktyki

pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora 

Józefa  Wilka SDB (1937-2003), Lublin 2006

Opozda D., (red.) Rodzicielstwo.

Wybrane zagadnienia kontekstów

edukacyjnych, Lublin 2007

Opozda D., Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów. Lublin 2013

 

 

 

 

Kiereś B., Prawda o małżeństwie,

Lublin 2005

Kiereś B., Chodzi o miłość,

Lublin 2006

Kiereś B., Tylko rodzina!,

Lublin 2006

Kiereś B., Jak wychowywać?,

2006

 

 

Kiereś B., O personalizm w pedagogice.

Studia i szkice z teorii wychowania, Lublin 2009

Parzyszek, M., Rodzina w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aspekt pedagogiczny, Lublin 2012 Rynio A.,Braun K., Lendzion A., Opozda D., Religijno - moralny wymiar rozwoju i wychowania, Lublin 2012

Jezioranski M., Opozda D., Rynio A., Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna,

Lublin 2012

 

 

M. Parzyszek, ks B. Marzęda, Małżeństwo i rodzina "wielką tajemnicą" "jednego ciała". W 20 -tą rocznicę Listu do Rodzin Jana Pawła II, Lublin 2014. red. M. Parzyszek, D. Opozda, B. Kiereś, Wartość życia a wychowanie w XX rocznicę encykliki Jana Pawła II Evangelium Vitae, Lublin 2015. M. Parzyszek, I. Jabłońska, Moja Rodzina, Lublin 2015 B. Kiereś, U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie, Lublin 2015
       
     

Wilk J., Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Wydanie drugie, Lublin 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2016, godz. 21:38 - Justyna Marcinkowska