Publikacje zwarte:

 

 

 

 SERIA: PEDAGOGIKA RODZINY W TEORII I PRAKTYCE:

(Zainteresowane osoby nabyciem książek prosimy o kontakt na następujący adres: kulpedagogikarodziny1@gmail.com)

 

Tom I 

Tom II 

 

   Tom III
red. M. Parzyszek, D. Opozda, B. Kiereś, Wartość życia a wychowanie w XX rocznicę encykliki Jana Pawła II Evangelium Vitae, Lublin 2015.

Wilk J., Pedagogika rodziny.

Zagadnienia

wybrane,

Lublin 2002.

Wilk J., Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Wydanie drugie, Lublin 2016    red. D. Opozda, M. Parzyszek, Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby, Lublin 2017.

 

 

Tom IV

 

 Tom V

red. M. Parzyszek, M. Samorańska, Rodzina - wsparcie i pomoc, Lublin 2017.

red. D. Opozda, M. Leśniak, Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicznych, Lublin 2017.

   

 

Opozda D., Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie

u młodzieży, Lublin 2001

Opozda D., (red.) Rodzicielstwo.

Wybrane zagadnienia kontekstów

edukacyjnych, Lublin 2007

Opozda D., Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów. Lublin 2013

 

Kiereś B., O personalizm w pedagogice.

Studia i szkice z teorii wychowania, Lublin 2009

B. Kiereś, U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie, Lublin 2015

 

Kiereś B., Prawda o małżeństwie,

Lublin 2005

Kiereś B., Chodzi o miłość,

Lublin 2006

Kiereś B., Tylko rodzina!,

Lublin 2006

Kiereś B., Jak wychowywać?,

2006

  

Parzyszek, M., Rodzina w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aspekt pedagogiczny, Lublin 2012 M. Parzyszek, I. Jabłońska, Moja Rodzina, Lublin 2015

 

 

Kiereś B., Nowak M., Opozda D. (red.)

Wybrane zagadnienia teorii i praktyki

pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora 

Józefa  Wilka SDB (1937-2003), Lublin 2006

Rynio A.,Braun K., Lendzion A., Opozda D., Religijno - moralny wymiar rozwoju i wychowania, Lublin 2012

Jezioranski M., Opozda D., Rynio A., Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna,

Lublin 2012

M. Parzyszek, ks B. Marzęda, Małżeństwo i rodzina "wielką tajemnicą" "jednego ciała". W 20 -tą rocznicę Listu do Rodzin Jana Pawła II, Lublin 2014

 
         
 

red. D. Opozda, s. M. Loyola-Opiela, D. Bis, , E. Świdrak, Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania, Lublin 2015  

 red. M. Marczewski, R. Gawrych, D. Opozda, T. Sakowicz, A. Solak, Pedagogika rodziny. Podejście systemowe Tom 1: Familiologia, Gdańsk 2016  

 

 

 

 

Wilk J., (red.), W służbie dziecku,

t. I-III, Lublin 2003.

t. I, Stulecie dziecka - blaski i cienie

t. II, Rodzina XX wieku

wobec dobra dziecka

t. III, Społeczna troska

o dziecko w XX wieku

 

Wilk J., Współczesny wychowawca w stylu Księdza bosko, Lublin 1998.

Bieleń R., (red.), W służbie rodziny,

Warszawa 2000. 

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2017, godz. 21:16 - Justyna Marcinkowska